Share →

Vanishing Point filter จะทำหน้าที่ช่วย Photoshop จดจำข้อมูลเชิง3 มิติของวัตถุ เพื่อให้คุณสามารถจัดการไอเท็มให้มีมุมมองภาพแบบ Perspective ได้ เพียงคุณใช้ Grid tool เพื่อสร้าง grid ไปยังพื้นที่นั้น แต่ต้องแน่ใจก่อนว่าคุณได้เรียงตำแหน่ง Anchor ของ grid ในแต่ละมุมที่อยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมโดยถูกต้องแล้ว และสำหรับการตั้งค่าพื้นที่แรกของ grid นั้น คุณสามารถดึงจุด anchor ให้ครอบคลุมในบริเวณกว้างๆ ด้วย grid สีน้ำเงินที่อยู่ในภาพได้

ในแต่ละครั้งที่ grid ยังอยู่ตรงมุมนั้น คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองภาพโดยลบไอเท็ม หรือก็อปปี้วัตถุจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ หรือเพิ่มไอเท็มจากภาพถ่ายอื่นๆ ในขณะที่คุณยังเก็บภาพต้นฉบับได้ โดยการเพิ่มเลเยอร์ที่ละอันใน Photoshop ก่อนที่จะนำ Vanishing Point filter มา

การใช้ Vanishing Point filter นั้น คุณสามารถเปลี่ยนคำที่เป็นสัญลักษณ์ของถนน (ดังรูป)  รวมถึงป้ายทะเบียนรถได้ (ดังรูป) หรือเพิ่มหน้าต่างหรือประตูของรถก็ได้ แต่คุณต้องแน่ใจด้วยว่าคุณได้ก็อปปี้ไอเท็มใส่ไว้ในคลิปบอร์ด ก่อนที่จะเลือกใช้ Vanishing Point Filter บนรูปภาพหลักเรียบร้อยแล้ว

นอกจากคุณจะใส่ข้อความให้กับภาพได้แล้ว คุณยังสามารถใส่ข้อความแบบมืออาชีพในสไตล์นิตรสาร ด้วย Photoshop  และทำตัวหนังสือบิดๆงอๆเหมือนกับการทำตัวหนังสือโค้งๆ ก็ไม่ยากใน Photoshopก็ดูแปลกแหวกแนวได้เหมือนกัน

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้สร้างสรรค์ภาพแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคใน Photoshop 

1. เปิดรูปภาพที่คุณต้องการก็อปปี้ และรูปภาพหลักขึ้นมา

2. เลือกบริเวณที่คุณต้องการก็อปปี้จากรูปภาพ

3. กด Command + C หรือ Ctrl + C เพื่อทำการก็อปปี้ส่วนนั้นไปยัง Clipboard

4. คลิกที่แถบของรูปภาพหลัก

5. คลิกที่ปุ่ม Layer เพื่อสร้างเลเยอร์ใหม่

6. คลิก Filter

7. คลิก Vanishing Point

กล่อง Vanishing Point จะปรากฏขึ้นมา

(A) Create Plane tool จะถูกเลือกอัตโนมัติ

8. คลิกทั้ง 4 มุมที่แสดงอยู่ในภาพเพื่อสร้าง blue grid

9. คลิกที่ Edit Plane tool

10. ให้คุณคลิกที่จุดศูนย์กลางของ grid ที่อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมเพื่อขยาย plane ออกไป ในกรณีที่คุณจำเป็น

11. จากนั้นกด Command + V หรือ Ctrl + V

(B) ไอเท็มที่คุณเลือกไว้ จะปรากฏอยู่ในบริเวณมุมกล่องของ Vanishing Point

12. คลิกและลากไอเท็มนั้นไปยัง plane ที่คุณต้องการใส่

(C) ไอเท็มที่คุณเลือกไว้ก็จะถูกใส่ใน Plane

13. เลือก Transform tool

14. กด Shift และเลื่อนมุมของไอเท็มปรับให้พอดีกับตำแหน่งที่คุณต้องการวาง

จำไว้ว่า: ไอเท็มนั้นขึ้นอยู่กับขนาด คุณอาจจำเป็นต้องย้ายไอเท็มเพื่อดูการเปลี่ยนของตำแหน่ง Anchor

15. กด OK

ไอเท็มที่คุณเลือกนั้นจะถูกใส่ไปในรูปภาพหลัก

ข้อควรรู้

คุณสามารถใช้ Zoom tool ที่อยู่ในกล่อง Vanishing Point () คลิกและเลื่อนเพื่อขยายพื้นที่ที่คุณจะใช้ anchor ของ plane ได้ อีกทั้งคุณยังสามารถ Zoom in ภาพชั่วคราวขณะที่คุณวางหรือปรับตำแหน่ง anchor โดยกด Command + spacebar หรือ Ctrl + spacebar พร้อมทั้งเลื่อนไปยังพื้นที่นั้นได้

เสริมความรู้

คุณสามารถใช้ Vanishing Point filter เพื่อขยายขนาดของอาคาร ให้มีความสูงเกินกว่ารูปภาพเดิมที่มีได้ การเพิ่มขนาด canvas size สามารถทำได้โดยคลิกที่ Image เลือก Canvas Size จากนั้นให้คุณใส่ขนาดทั้งความกว้างและความยาวข้างใดข้างหนึ่งของรูปภาพที่มีอยู่

บทความก่อนหน้านี้: สร้างมิติของภาพด้วยเครื่องมือ Auto Blend ใน Photoshop ตอนที่ 2

 บทความก่อนหน้านี้: รีทัชอาคารด้วยการใช้ Vanishing Point Filter ใน Photoshop 

Share →
0 comments
Read more:
3 วิธี ค้นหาอีเมล์
Close