Share →

เครื่องมือ Quick Selection ใน Photoshop นั้นเอื้ออำนวยให้คุณสามารถเลือกพื้นที่ใดๆในภาพโดยการระบายลงบนพื้นที่ ซึ่งคุณสามารถใช้เครื่องมือ Quick Selection เพื่อลบพื้นหลังให้เหลือแต่ตัววัตถุหลักๆได้

คุณสามารถที่จะระบายลงบนพื้นที่ในส่วนต่างๆของภาพและปรับขนาดของ brush ในขณะที่ทำงาน หรือเพียงแค่คลิกบนพื้นที่สำหรับ selection ที่มีการจำกัดพื้นที่ เวลาที่คุณทำ Selection อันแรก ตัวเครื่องมือจะเปลี่ยนเป็น Add to Selection โดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณสามารถเลือกพื้นที่เพิ่มได้โดยไม่จำเป็นต้องกดแป้นใดๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถลบ Selection ได้ โดยการกดแป้น Option (Alt) ค้างไว้ในขณะที่ระบาย หรือเลือก Subtract ในเครื่องมือ Selection ในแถบ Option

ในบทความนี้จะแสดงขั้นตอนพื้นฐานในการเลือกวัตถุและแยกออกไปใน layer อื่น ซึ่งคุณสามารถที่จะเลือก background ใน duplicate layer และกดแป้น Delete (Backspace) เพื่อลบพื้นหลังออกจากภาพได้ โดยคงเหลือไว้เฉพาะตัววัตถุใน layer นอกจากนี้คุณยังสามารถ Inverse selection ได้โดยการคลิกที่ Layer ในเมนู และคลิก Inverse

ในการใช้ Selection โดยส่วนใหญ่แล้ว จะต้องอาศัยเครื่องมือตามในบทความ ใช้ Quick Mask ในการเลือกรูปภาพในส่วนที่ต้องใช้ความปราณีตสูงใน Photoshop และ/หรือบทความ การเลือกใน Photoshopโดยใช้เครื่องมือ Refine Edge  เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มความละเอียดให้กับ selection

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมให้ดูที่ ใช้เลเยอร์, Selections และ Masks อย่างมืออาชีพ

1. คลิกที่เครื่องมือ Quick Selection

2. คลิกที่เมนู Brush Preset เพื่อเปิด Brush picker

3. คลิกและลากแถบเลื่อน Size เพื่อปรับขนาดของ Brush tip

(A) ถ้าหากคุณติดตั้ง pen tablet คุณสามารถคลิกที่เมนู Size เพื่อตั้งค่าขนาดของ Brush ด้วย Pen Pressure

4. กดแป้น command + spacebar (Ctrl + spacebar) และคลิกเพื่อซูมเข้าหรือคลิกและลากบนรูปภาพเพื่อซูมเข้าแบบ dynamic

Note: แม้ว่าคุณสมบัติแป้นพิมพ์ลัดบน Mac จะเป็นการเปิด Spotlight แต่ยังไงก็ตามการกดแป้น command + spacebar ในโปรแกรม Photoshop ก็ยังเป็นการซูมเข้า

5. คลิกและลากในส่วนของรูปภาพที่คุณต้องการเลือก

6. คลิกและลากในพื้นที่อื่นๆเพื่อเลือก

(B) เครื่องมือจะเปลี่ยนเป็นตัวเลือก Add to Selection

7. ลองเปลี่ยนขนาดของ Brush จากนั้นคลิกและลากบนรูปภาพเพื่อเลือกพื้นที่เพิ่มเติมต่อ

8. กดแป้นพิมพ์ Option (Alt) ค้างไว้

(C) เครื่องมือจะเปลี่ยนเป็น Subtract จากเดิมที่เป็นเครื่องมือ Selection ชั่วคราว

9. คลิกบนพื้นที่ๆคุณต้องการลบ selection

10. กดแป้นพิมพ์ spacebar ค้างไว้ และคลิกที่รูปเพื่อย้ายไปยังพื้นที่อื่นๆ

11. คลิกในพื้นที่ๆต้องการลบ selection

12. กดแป้น command+J (Ctrl + J) เพื่อจัดการ selection ให้อยู่ใน layer ของมันเอง

พื้นที่ที่ถูกเลือกไว้จะปรากฏบน new layer เหนือ Background layer

13. ตลิกที่ไอคอนรูปตาเพื่อสลับการแสดงผลของ Background layer

Enhance It!

คุณสามารถคลิกตัวเลือก Auto-Enhance ในแถบ Option (  เป็น  ) เพื่อลดความหยาบของแนว selection และเพื่อขยาย selection ให้ชิดกับขอบที่ติดกัน ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เนื่องจากการเพิ่มตัวเลือก Auto-Enhance อาจจะทำให้กระบวนการสร้าง selection เกิดความช้าลงได้

แป้นพิมพ์ลัด

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของ Brush อย่างรวดเร็วได้ด้วยคีย์บอร์ด โดยกดแป้นลูกศรซ้ายเพื่อลดขนาดของ Brush หรือกดแป้นลูกศรขวาเพื่อเพิ่มขนาดของ Brush

อีกทางเลือกที่เป็นไปได้

คลิกทำเครื่องหมายถูกที่ Sample All Layer (  เป็น  ) ในแถบ Options เพื่อทำ selection โดยอิงจากทุกๆ layer แทนที่จะเป็นเพียงแค่ layer ที่เลือกอยู่เท่านั้น

บทความก่อนหน้า: ใช้ Filter แบบ Smart Filter เพื่อความสะดวกในการปรับแต่งใน Photoshop

บทความต่อไป: ใช้ Quick Mask ในการเลือกรูปภาพในส่วนที่ต้องใช้ความปราณีตสูงใน Photoshop

Share →
0 comments
Read more:
technical analysis หุ้น
เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ FIBONACCI STUDIES

Close