Share →

Camera Raw เป็นปลั๊กอินที่ทำงานอัตโนมัติในโปรแกรม Photoshop โดยที่ Raw เป็นรูปแบบของไฟล์ประเภทหนึ่ง เช่นไฟล์นามสกุล CR2 เป็นไฟล์ Raw ของกล้อง Canon และไฟล์นามสกุล NEF เป็นไฟล์ RAW ของกล้อง Nikon

โดยหลักการแล้ว กล้องดิจิตอลทุกตัวจะทำการบันทึกข้อมูลภาพถ่ายในรูปแบบของข้อมูลดิบที่ได้จากเซ็นเซอร์ก่อน แล้วหลังจากนั้นตัวประมวลผลในกล้องจะทำการแปลงข้อมูลดิบเหล่านั้นไปอยู่ในรูปแบบไฟล์ที่จะสามารถแสดงข้อมูลบนจอ LCD หลังกล้องได้ ถ้าคุณเลือกรูปแบบการบันทึกรูปถ่ายของกล้องของคุณเป็นไฟล์แบบ JPEG แล้ว ตัวประมวลผลภายในกล้องจะทำการแปลงข้อมูลดิบในรูปแบบที่ผู้ผลิตกล้องนั้นเซตไว้โดยจะเลือกว่าจะเก็บหรือไม่เก็บข้อมูลส่วนไหนไว้ โดยตัวประมวลผลภายในกล้องจะทำการบีบอัดไฟล์ข้อมูลดิบเหล่านั้นให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ JPEG เมื่อท่านทำการแก้ไขข้อมูลรูปภาพประเภท JPEG หรือ TIFF นั้นหมายความว่า คุณกำลังแก้ไขข้อมูลรูปภาพที่ได้ทำการแก้ไขและบีบอัดมาแล้วจากตัวประมวลผลภายในกล้อง

ถ้าคุณเลือกที่จะบันทึกข้อมูลไฟล์รูปภาพในกล้องถ่ายรูปเป็นแบบ RAW แล้ว ซึ่งข้อมูลไฟล์รูปภาพแบบ RAW นั้นจะเป็นข้อมูลที่ไม่มีการบีบอัดหรือทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ มาก่อน โดยคุณจะสามารถทำการแก้ไขข้อมูลไฟล์ Raw เหล่านั้นได้ผ่านทาง Camera Raw ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งคุณจะสามารถปรับเปลี่ยนโทนสีของภาพ, color balance, saturation หรือค่าต่างๆอีกมากมาย

คุณสามารถที่จะแก้ไขไฟล์ JPEG และ TIFF ในรูปแบบเดียวกับไฟล์ RAW ใน Camera Raw ด้วย โดยที่การแก้ไขข้อมูลใน Camera Raw จะเป็นการแก้ไขแบบไม่มีการทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไฟล์ต้นฉบับอีกด้วย โดยข้อมูลที่แก้ไขไฟล์ JPEG, TiFF หรือไฟล์ RAW ใน Camera Raw จะถูกเก็บไว้ในส่วนที่เรียกว่าmetadata ซึ่งเก็บเป็นไฟล์แยกต่างหากในรูปแบบนามสกุล XMP

เนื้อหาภายในบทนี้

  1. เซตระบบให้เปิดภาพด้วย Camera Raw
  2. เปิดไฟล์รูปภาพด้วย Camera Raw ในรูปแบบ Smart Objects  
  3. ฟ้าขาวสว่างจ้า แก้ไม่ยากด้วย Camera Raw 
  4. การแก้ White Balance แบบมืออาชีพ ใน Photoshop
  5. ปรับโทนสีของภาพใน Photoshop ด้วยเครื่องมือ Targeted Adjustment
  6. ฟ้าสวยด้วย Camera Raw graduated filter   
  7. สร้างภาพแบบ Art ในสไตล์ Split Tone ใน Photoshop 
  8. จินตนาการเป็นจริงด้วย Camera Raw  
Share →
0 comments
Read more:
picexcel
การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล (correlation) ใน Excel

Close