Share →

โปรแกรม Photoshop CS6 นี้ มีเครื่องมือ Content-Aware Move ใหม่ล่าสุด ซึ่งมีลักษณะการใช้งานเหมือนกับเครื่องมือ Content-Aware อื่นๆ ในการย้ายไอเท็มจากที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งและแทนที่ด้วยการรวมพิกเซลจากบริเวณใกล้เคียง และในขณะเดียวกัน ก็ยังทำหน้าที่ปรับภาพให้เข้ากัน (matching) ปรับแสง (lighting) และโทนสี (tone) หรือแม้แต่ลบ noise ที่รบกวนภาพในบริเวณนั้นได้ เพื่อให้การผสานพิกเซลแทนวัตถุที่หายไปนั้นดูสมจริงเป็นธรรมชาติมากที่สุด

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้เครื่องมือ Move mode เพื่อชดเชยสิ่งที่หายไปและสามารถนำไอเท็มที่คุณเลือกนั้นมาวางใกล้กับไอเท็มอื่นๆได้ เช่นเดียวกับการใช้ Healing Brushes และ Patch tool ด้วย Content-Aware Move tool ซึ่งให้คุณสามารถแก้ไขบนเลเยอร์ว่างเพื่อหลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยนไฟล์เดิม

คุณสามารถใช้ตัวเลือกเพื่อแก้ไขตำแหน่งใหม่ของไอเท็มที่คุณต้องการย้ายได้ โดยคุณคลิกที่ไอเท็มนั้นและเลื่อนจากด้านหนึ่ง ไปยังอีกด้านหนึ่ง ซึ่ง Photoshop นี้ จะสามารถย้ายไอเท็มและให้อยู่ในตำแหน่งใหม่ ในขณะที่บริเวณเดิมนั้น จะถูกเติมด้วยพิกเซลจากแวดล้อมใกล้เคียง ซึ่งทำให้บริเวณนั้นดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด  แต่หากสิ่งต่างๆในภาพนั้นดูเยอะไปแล้วคุณอยากจะตัดออกบ้าง คุณสามารถจัดการภาพรกดีนัก… เอามันออกไปด้วย Content-Aware Brush Stroke  ใน Photoshopได้ รวมทั้ง ปรับ Contrast ภาพใน Photoshop โดยใช้ Curves Adjustment Layer  เพื่อลดความแตกต่างของแสง หรือโทนสีได้เช่นเดียวกัน เพื่อให้ภาพของคุณนั้นดูสมเป็นมืออาชีพมากที่สุด

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้สร้างสรรค์ภาพแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคใน Photoshop 

1. เปิดรูปภาพที่คุณต้องการ แล้วคลิกปุ่ม New Layer เพื่อเพิ่มเลเยอร์ใหม่

2. เลือก Spot Healing Brush tool และเลือก Content-Aware Move tool

3. คลิกลูกศร Mode แล้วเลือก Move

4. คลิกลูกศร Adaptation และเลือก Adaptation control อย่างเช่น Very Loose

5. เลือก Sample All Layers (  เปลี่ยนเป็น )

6. คลิกและเลื่อนไปรอบวัตถุที่คุณต้องการย้าย

ไอเท็มที่คุณเลือกนั้นจะมีเส้นประอยู่รอบๆ

7. ให้คุณคลิกและเลื่อนไอเท็มไปยังตำแหน่งอื่น

8. จากนั้นก็ปล่อยเม้าส์

ไอเท็มนั้นก็จะเปลี่ยนไปอยู่ตำแหน่งใหม่ ส่วนตำแหน่งเดิมที่หายไปนั้น ก็จะถูกรวมพิกเซลจากบริเวณที่ติดกันแทน

9. คลิกที่ลูกศร Adaptation คลิกดูตัวเลือกที่มีรูปแบบแตกต่างกัน เพื่อดูว่าลักษณะการรวมพิกเซลของแต่ละอันนั้นเป็นอย่างไร

ตำแหน่งใหม่กับตำแหน่งเดิมของไอเท็มจะถูกแทนด้วยพิกเซลที่ต่างกัน ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้น

10. ให้คุณทำตามขั้นตอนที่ 9 อีกครั้ง เพื่อปรับพิกเซลให้ดูธรรมชาติสมจริง

11. จากนั้น คลิกปุ่ม Panel menu มุมขวา เลือก Flatten Image เพื่อทำให้ภาพดูสมูทและออกมาสมบูรณ์ที่สุด

ข้อควรรู้

การใช้ Content – Aware Move tool ใน Move mode นั้น จะช่วยในการรวมกลุ่มของไอเท็มและจัดไอเท็มนั้นมาอยู่ใกล้กับไอเท็มอื่นๆได้

เสริมความรู้

Content – Aware Move tool ใน Move mode นั้น จะทำงานได้ดีที่สุด เมื่อ Background เดิมและบริเวณโดยรอบของไอเท็มนั้นมีลักษณะคล้ายกัน รวมถึงการย้ายไอเท็มให้อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กันด้วย เพราะบริเวณรอยต่อของไอเท็มที่หายไปนั้นจะถูกเติมด้วยแวดล้อมใกล้เคียง ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ดูออกมาเป็นธรรมชาติที่สุด

อีกทางเลือกที่เป็นไปได้

คุณยังสามารถใช้ Content – Aware Move tool ใน Extend mode จัดการกับภาพถ่ายกลุ่มนกได้ รวมทั้งรูปพืชพันธุ์ต้นไม้ต่างๆ เพื่อให้ภาพถ่ายดูแน่นขึ้นได้

บทความก่อนหน้านี้: อยู่ผิดที่ ก็ย้ายได้ด้วยเครื่องมือ Patch ใน Photoshop 

บทความถัดไป: ภาพหมู่สวยได้ด้วยเทคนิคขั้นเทพใน Photoshop 

Share →
0 comments
Read more:
icon
เนรมิตภาพสีชอล์กจากภาพถ่ายด้วย Photoshop ตอนที่ 2

Close