Share →

คุณสามารถลบรอยเหี่ยวย่นด้วยโปรแกรม Photoshop ได้หลายวิธี ถึงอย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำการลบรอยเหี่ยวย่นทั้งหมดออกจากหน้าแล้วทำให้บุคคลในรูปมีผิวที่สวยสุดยอดแล้ว ภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพหลอกๆ ไม่น่าประทับใจอะไรเลย ดังนั้นหลักการในการ reotuch ที่ดีคือการทำให้ภาพออกมาเป็นธรรมชาติที่สุด การใช้ Spot Healing Brush ในโหมด Content-aware รวมกับการทำงานในรูปแบบ Layer ที่แยกอิสระนั้น คุณจะสามารถควบคุมการ retouch ได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ภาพออกมาเป็นธรรมชาติมาก

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบและรูปร่างรวมถึงมุมของหัวแปรงได้ ซึ่งแปรงนี้จะใช้ในกระบวนการลบรอยเหี่ยว ถ้าคุณใช้ pen tablet แล้วคุณสามารถกำหนดให้หัวแปรงนั้นตอบสนองตามแรงกดซึ่งจะช่วยให้การ retouch รวดเร็วขึ้นและง่ายขึ้นเป็นอย่างมากอีกด้วย คุณสามารถอ่านเรื่อง รีดพลังของ Photoshop ด้วย Pen Tablet ได้

คุณสามารถสร้าง layer ไว้หลายๆ อัน และทำการลบรอยเหี่ยวย่นในแต่ละส่วนในแต่ละ layer เมื่อคุณใช้ brush ในการแต่งรูปแล้วคุณสามารถปรับค่า opacity เพื่อสร้างรูปภาพให้ดูเป็นธรรมชาติ

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้การรีทัชภาพถ่ายบุคคล

1. คลิกเครื่องมือ Zoom แล้วทำการซูมเข้าไปเพื่อดูส่วนที่เป็นรอยเหี่ยวบนใบหน้าที่ต้องการจะแก้ไข

2. คลิกปุ่ม New Layert เพื่อสร้าง Layer เปล่า

3. คลิก Spot Healing Brush

4. ใส่เครื่องหมายถูกที่ Sample All Layers (  เปลี่ยนเป็น  )

5. ใส่เครื่องหมายถูกที่ Content-Aware (  เปลี่ยนเป็น  )

6. คลิกที่เมนู Drop-down ตำแหน่งตามรูปเพื่อทำการเลือกหัวแปรง

7. ปรับขนาดที่ตัวเลื่อน Size เพื่อทำการเปลี่ยนขนาดหัวแปรง โดยให้หัวแปรงมีขนาดเท่ากับรอยเหี่ยวบนใบหน้าที่ลึกที่สุด

8. ปรับตัวเลื่อน Hardness ไปที่ตำแหน่งตรงกลางตัวเลื่อน

9. เลือกตำแหน่งดังรูปเพื่อปรับความกลมของหัวแปรง

10. ลากหัวศรในรูปเพื่อเปลี่ยนมุมของแปรงโดยให้มีทิศทางเดียวกับรอยเหี่ยวที่ลึกที่สุด

11. ระบายลงบนรอยเหี่ยวที่ลึกที่สุด

12. คลิกปุ่ม New Layer เพื่อสร้าง Layer ใหม่

13. ทำตามขั้นตอนที่ 6 ถึง 10 โดยเปลี่ยนมุมของแปรงและความกลมให้ไปในแนวของรอยเหี่ยวแนวอื่นๆ

14. กด command+ Option (Ctrl + Alt) และทำการคลิกแล้วลากเพื่อทำการซูมออก

15. เลือก Layer บนสุด แล้วทำการเปลี่ยนค่า Opacity โดยเลื่อนไปทางซ้ายจนกระทั่งรอยเหี่ยวเหล่านั้นดูเป็นธรรมชาติ

16. ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 15 สำหรับทุก Layer ที่สร้างขึ้นเพื่อลบรอยเหี่ยวย่น

เมื่อรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าลดลงจะทำให้คนนั้นดูมีอายุน้อยลงกว่าที่เป็น

ข้อควรรู้
ถ้าคุณใช้หัวแปรงที่มีขนาดและมุมที่พอเหมาะจะทำให้ภาพที่ได้หลังจากการ retouch ดูเป็นธรรมชาติมาก

อีกทางเลือกที่เป็นไปได้
คุณสามารถสร้างแปรงเพื่อลบรอยเหี่ยวย่นโดยเฉพาะได้ โดยคุณสามารถบันทึกรูปแบบของแปรงที่คุณสร้างขึ้นมาเก็บไว้ได้ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สร้าง Brush ในแบบของคุณใน Photoshop

ลองทำดู
คุณจำเป็นที่จะต้องซูมเข้าซูมออกตลอดเวลาในการลบรอยเหี่ยวย่น แทนที่คุณจะต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องมือ Zoom เพื่อทำการซูม คุณสามารถใช้ command+ spacebar (Ctrl+spacebar) เพื่อทำการซูมเข้า และ กด Option + spacebar (Alt+ spacebar) เพื่อทำการซูมออก

บทความก่อนหน้านี้: ผิวสวยด้วย Photoshop โดยใช้ Spot Healing Brush ตอนที่ 2
บทความถัดไป: ผิวกระจ่างใสด้วยเทคนิค Photoshop ง่ายๆ ตอนที่ 1

Share →
0 comments
Read more:
icon
ปรับแสงให้พอดีใน Photoshop ด้วย Dodge and Burn Layer

Close