Share →

โปรแกรม Photoshop CS6 ได้เพิ่มลูกเล่นใหม่ขึ้นมา นั่นก็คือ Erodible tip และเครื่องมือ Airbrush ซึ่งคุณสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้พร้อมกับเครื่องมือ Mixer Brush, Bristle tips, และ Heads Up Display ได้ สำหรับทำงานที่ต้องใช้การวาดหรือระบายสี ไม่ว่าจะเริ่มต้นจากรูปภาพหรือกระดาษเปล่า

Erodible tips นั้นคล้ายกับ graphite หรือ pastel ส่วน Airbrush tips นั้นเปรียบเสมือนการระบายสีโดยการใช้ airbrush  ซึ่งมีรูปตัวอย่างของ spray projection แสดงให้เห็นเวลาที่ใช้ stylus ดูเพิ่มเติมที่  รีดพลังของ Photoshop ด้วย Pen Tablet  หรือคุณสามารถตั้งค่า Mouse Pose ใน Brush panel เพื่อแสดง projection ด้วยเมาส์

เครื่องมือ Mixer Brush ให้คุณได้ผสมสีเข้าด้วยกันบน document ซึ่งคุณสามารถกำหนดความ wetness ของ canvas และจำนวนของสีสำหรับ brush

Bristle tips จะแสดงให้เห็นถึง length, thickness, density, และ texture ของ brush สำหรับการระบายที่ดูเป็นธรรมชาติ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ปรับแต่ง Brush ใน Photoshop แบบมืออาชีพ

HUD เป็น on-screen color picker การกดแป้น Command + Control + Option ( Right click + Alt +Shift) ในขณะที่คุณคลิก จะเป็นการทำให้ HUD ปรากฏขึ้นมาตรงด้านล่างของ cursor จากนั้นลาก cursor โดยไม่ต้องปล่อยปุ่มกดเพื่อเปลี่ยน hue หรือ lightness/saturation

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมให้ดูที่ เติมแต่งผลงานของคุณให้เป็นมืออาชีพใน Photoshop

คลิก File > New

2. ในกล่องหน้าต่าง New ให้คลิกใน fields และตั้งค่า width และ height เป็น 12 inches และตั้ง resolution ให้เป็น 100

3. คลิก OK

4. คลิกค้างที่เครื่องมือ Brush และเลือกเครื่องมือ Mixer Brush

5. คลิกที่เมนู Brush Preset

6. คลิกที่ปุ่มรูปฟันเฟืองและเลือก Large List ( )

7. คลิกที่ brush เช่น Watercolor Brush on Dry

8. กดแป้น Command + Control + Option ( Right click + Alt +Shift) ในขณะที่คุณคลิกปุ่มค้างที่ pen หรือเมาส์

9. เมื่อ HUD ปรากฏขึ้นให้ปล่อยแป้นพิมพ์ทั้งสามและลาก cursor ไปรอบ shade box

10. ในขณะที่กดปุ่มบน pen หรือเมาส์ค้างไว้ ให้กดแป้น spacebar

11. วาง cursor ไว้เหนือแถบ Hue

12. ปล่อยแป้น spacebar โดยยังคงกดปุ่มบน pen หรือเมาส์ค้างไว้

13. ลากไปตามแถบ Hue เพื่อเลือกสี

14. ปล่อยปุ่มบน pen หรือเมาส์ เพื่อเลือกสี

(A) ในตอนนี้ Brush Load swatch ก็จะถูกเติมด้วย Hue และ Shade ที่เลือกไว้

15. คลิกที่เมนูและเลือก Dry

16. คลิกลากเพื่อระบายลงบน blank document

17. คลิกที่ปุ่ม New Layer เพื่อเพิ่ม New transparent layer

18. ทำตามขั้นตอนที่ 8 ถึง 14 ซ้ำ และเลือก hue และ shade ที่แตกต่างกัน จากนั้นคลิกลากเพื่อเพิ่มเส้นสายอีกให้ติดหรือเหลื่อมล้ำกับเส้นดั้งเดิม

19. คลิกทำเครื่องหมายถูกที่ Sample All Layer ( เปลี่ยนเป็น )

20. คลิกที่เมนูและเลือก Very Wet, Heavy Mix

21. คลิกลากบนเส้นสายเพื่อ blend paint stroke

ข้อควรรู้

คุณสามารถโหลดสีหลายๆสีได้บน 1 tip ในครั้งเดียว โดยกดแป้น Option (Alt) ในขณะที่คุณคลิกบนพื้นที่ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อโหลด brush หลังจากแต่ละ stroke ( ) ได้ หรือจะ clean brush ( ) หลังจากแต่ละ stroke ด้วยการกดปุ่ม 2 ปุ่มในแถบ Options

อีกทางเลือกที่เป็นไปได้

คุณสามารถตั้งค่า general preference เพื่อแสดง HUD ในแบบวงล้อสีหรือแถบสีได้ โดยการกดแป้น spacebar และปล่อยปุ่มกดเพื่อทำการ lock HUD ให้อยู่ในพื้นที่อย่างชั่วคราว จากนั้นให้ย้ายไปไว้เหนือ hue selector เพื่อเปลี่ยน hue

ลองทำดู

ใช้เครื่องมือ Brush เพื่อทำการทดลองด้วย Bristle tip brush ซึ่งเครื่องมือ Mix Brush จะทำให้ Bristle tip brush มีปฏิกิริยาที่ช้าลง การเปลี่ยน qualities ของ bristle ใน Tool picker คุณสามารถที่จะย่อหรือปิดการทำงานของ on-screen brush preview ได้ โดยใช้ลูกศรเล็กๆ และกด X บนหน้าต่าง preview

บทความก่อนหน้า: ปรับสีภาพถ่ายให้เป็นภาพแนว Posterize ด้วย Photoshop (ภาค 2)

บทความต่อไป: สร้างภาพสเก็ตด้วยดินสอแบบมืออาชีพด้วย Photoshop 

Share →
0 comments
Read more:
วิเคราะห์ธุรกิจผ่านมุมอง SWOT
Close