Share →

เครื่องมือ Puppet Warp ในโปรแกรม Photoshop  ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับย้ายตำแหน่งของวัตถุในภาพถ่าย หรือปรับส่วนประกอบของโครงสร้างในงานกราฟฟิกดีไซน์ ซึ่งคุณเองก็สามารถทำได้ง่ายๆ ในการจัดรูปทรงของวัตถุหรือโครงสร้างต่างๆให้มีรูปทรงที่ดีขึ้น อย่างเช่น ปรับแขนของนายแบบที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่แต่ดูไม่สวย  หรือ ออกแบบดอกไม้ที่บิดเบี้ยว หรือผิดรูป ก็สามารถจัดทรงให้ดูสวยงามขึ้นได้

การใช้เครื่องมือนี้จะแตกต่างจาก Liquify filter ที่แก้ไขพื้นที่รอบๆโดยการย้ายตำแหน่งของพิกเซล หรือคำสั่ง Transform  ที่เปลี่ยนแปลงรูปทรงในภาพถ่ายทั้งหมด ซึ่งการใช้เครื่องมือ Puppet Warp นี้จะมีลักษณะเหมือนตาข่ายครอบคลุมภาพถ่ายของคุณ โดยที่คุณสามารถเลือกเจาะจงพื้นที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการย้าย พร้อมทั้งปักหมุด (pins) ที่มีหน้าที่เหมือนกับจุด anchor  ย้ายพื้นที่ที่คุณเลือกนั้นไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ และคุณสามารถใส่หมุดหลายๆอันได้ แล้วคลิกเลื่อนโครงสร้างอย่างเช่น ขอบของกำแพง (ดังรูป) เพื่อให้เป็นแนวตรงหรือย้ายตำแหน่งให้มีรูปทรงดีขึ้น ซึ่ง Photoshop จะทำการปรับภาพถ่ายให้พอดีและเหมาะสมได้

คุณสามารถใช้ Puppet Warp ที่มี Smart Object เพื่อรักษาโครงสร้างต่างๆในภาพต้นฉบับไม่ให้ถูกทำลาย และไม่ทำให้พิกเซลเปลี่ยนไปได้ และหลังจากที่คุณปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้อยู่ในรูปทรงที่ดูดีขึ้นแล้ว คุณอาจจะจัดมิติของภาพด้วยการปรับสีเปลี่ยนแสงด้วย Plug in Nik Viveza ใน Photoshop  และใส่ข้อความในรูปถ่ายขั้นเทพใน Photoshop  รวมทั้งสร้างกรอบรูปในแบบภาพสามมิติด้วย Photoshop  ให้ภาพถ่ายสมบูรณ์ขึ้นด้วยก็ได้

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้ / สร้างสรรค์ภาพแบบพิเศษด้วยเอฟฟคใน Photoshop

1. เปิดภาพถ่ายของคุณขึ้นมา เพื่อให้เป็นแบบ Smart Object layer

2. จากนั้นคลิกที่ Edit

3. เลือก Puppet Warp

Puppet Warp จะมีลักษณะเหมือนเป็นตาข่ายครอบคลุมภาพถ่ายทั้งหมด

4. คลิกที่เมนู Mode แล้วเลือก Normal

5. คลิกที่เมนู Density เลือก Fewer Points เพื่อเปลี่ยนบริเวณช่องว่างของแต่ละจุดในตาข่าย

หมายเหตุ: Fewer Point จะมีความแม่นยำที่น้อยมาก แต่มีกระบวนการที่ใช้เวลาค่อนข้างเร็ว

6. ให้คุณเลื่อน Expansion เพื่อเพิ่มหรือลดขนาดของตาข่ายรอบๆรูปภาพ

7. จากนั้นคลิกที่ Show Mesh ( เปลี่ยนเป็น ) ตาข่ายนั้นก็จะหายไป

8. ให้คุณคลิกที่มุมของภาพถ่ายและใส่จุด Anchor พร้อมกับใส่หมุดในตำแหน่งที่คุณต้องการย้ายไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

9. ให้คุณคลิกที่โครงสร้างหรือเส้นที่ควรจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนจากนั้นก็เลื่อนไปยังพื้นที่ที่คุณต้องการจัดวางใหม่

10. ทำตามขั้นตอนที่ 9 อีกครั้งถ้าคุณจำเป็นต้องปรับพื้นที่ใหม่

หมายเหตุ:: กด Shift และคลิกที่หมุดหลายๆอัน และกด Shift แล้วเลื่อนย้ายไปยังหมุดที่คุณเลือกไว้ในครั้งแรก

หมายเหตุ: ในการลบหมุด ให้คุณกด Option หรือ Alt และคลิกที่ไอคอนรูปกรรไกรเมื่อปรากฏขึ้นมา

11. จากนั้นคลิกเครื่องหมายถูก เพื่อนำ Puppet Warp มาใช้

12. เลือก Crop tool

13. ให้คุณ Crop ที่รูปภาพ ถ้ามีความจำเป็น

14. กด Return หรือ Enter เพื่อใช้ Crop ภาพถ่าย

โครงสร้างที่อยู่ในภาพถ่าย จะปรากฏในลักษณะแนวตรง และดูเป็นธรรมชาติสมจริงมากขึ้น

ข้อควรรู้ 

Option bar จะมี 2 ปุ่มในการย้ายไอเท็มที่ซ้อนกันอยู่ ปุ่มแรกจะใช้ในการตั้งค่า Pin Depth ซึ่งให้คุณเลือกส่วนที่คุณต้องการให้เลื่อนไปอยู่ด้านหน้า (forward) () และอีกปุ่มสำหรับเลื่อนให้อยู่ด้านหลัง (backward) () สำหรับการลบหมุดทั้งหมดออก ให้คุณคลิกที่ปุ่ม Remove All Pins () หมุดทั้งหมดในภาพถ่ายก็จะถูกลบออกไปภายในครั้งเดียว 

อีกทางเลือกที่เป็นไปได้ 

โหมด Distort ใช้สำหรับตั้งค่าใน Options bar จะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงสร้างที่บิดเบี้ยวในภาพถ่าย ให้อยู่ในแนวตรงเพื่อจัดให้ดูเป็นระเบียบสวยงามขึ้นได้ และสำหรับโหมด Rigid จะช่วยให้คุณสามารถปรับความโค้งของโครงสร้างให้ดีกว่าเดิมได้และแม่นยำขึ้น 

เสริมความรู้

คุณสามารถใช้ Puppet Warp เลื่อนไปยังโครงสร้างที่อยู่ในเลเยอร์รูปภาพ (image layers) เลเยอร์ข้อความ (text layers) และเลเยอร์รูปร่าง (shape layer)  และสามารถนำมาใช้กับ layers masks และ vector masks ได้อีกด้วย 

บทความก่อนหน้านี้: สร้างภาพ HDR (High Dynamic Range) ด้วย Photoshop 

บทความถัดไป: มีรูปเดียวก็สร้างภาพ HDR ได้ ใน Photoshop 

 

Share →
0 comments
Read more:
picexcel
การสร้างฟอร์มเพื่อใส่ข้อมูลใน Excel

Close