Share →

หลังจากที่คุณได้ย้ายวัตถุให้อยู่ในตำแหน่งใหม่แล้ว คุณสามารถใช้ Content – Aware เติมในพื้นที่ของวัตถุที่หายไป  โดยตัวเลือก Content – Aware นี้ จะทำหน้าที่เลือกพิกเซลจากบริเวณโดยรอบและผสานเชื่อมต่อกันเข้าไปในพื้นที่ของวัตถุที่หายไป ซึ่งใน Photoshop ล่าสุด มี Content – Aware Patch tool กับ Patch tool ที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถแก้ไขพื้นที่ที่เป็นบริเวณกว้าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะสามารถย้ายสิ่งปลูกสร้าง อย่างเช่น ต้นไม้ ไปยังตำแหน่งใหม่และแทนที่บริเวณนั้นด้วยการเชื่อมพิกเซลจากแวดล้อมโดยรอบ เครื่องมือ Patch tool ใน Content – Aware mode นี้ คุณสามารถนำคัดลอก (cloned) จากพื้นที่ในรูปภาพมาใช้แทนที่ตำแหน่งเดิมของวัตถุได้ และสามารถปรับลักษณะให้พอดีกับแวดล้อมบริเวณนั้น  คุณยังสามารถใช้เปลี่ยนจาก Strict มาเป็น loose ในการเลือกบริเวณที่จะนำมาใช้ คุณสามารถทดลองคลิกแต่ละตัวเลือกดูว่า แต่ละรูปแบบที่จะถูกเติมลงในบริเวณที่ขาดไปนั้น มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร

คุณสามารถใช้ layer mask ซ่อนและป้องกันวัตถุชั่วคราวที่คุณต้องการให้อยู่ในภาพ ก่อนที่จะใช้ patch ย้ายวัตถุที่คุณไม่ต้องการนั้นออกไปไว้ในเลเยอร์ที่ว่าง บน Background layer โดยที่คุณจะยังคงรักษารูปภาพต้นฉบับไม่ให้ถูกทำลาย

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกส่วนของรูปภาพใน Photoshopด้วยเครื่องมือ Quick Selection  และใส่ข้อความในรูปถ่ายขั้นเทพใน Photoshopเพิ่มเติมได้

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้สร้างสรรค์ภาพแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคใน Photoshop 

1. เปิดรูปภาพของคุณขึ้นมา คลิกปุ่ม Layer Mask ที่อยู่ด้านล่างของ Layers panel

Background layer จะเปลี่ยนเป็น Layer 0 และมี Layer Mask

2. เลือกเครื่องมือ Brush

3. ระบายสีดำไปที่พื้นที่ๆคุณอยากให้คงอยู่ หรือ ซ่อนไว้ บน Layer Mask

บริเวณที่คุณต้องการเก็บไว้จะอยู่ในรูปของ Transparent (ลักษณะที่โปร่งแสง)

4. คลิกปุ่ม New Layer เพื่อเพิ่มเลเยอร์ใหม่

5. คลิกที่ Spot Healing Brush และเลือก Patch tool

6. คลิกลูกศรบนเมนู Patch และเลือก Content – Aware

7. คลิกลูกศรบนเมนู Adaptation และเลือก Adaptation control เช่น Loose

8. ให้คุณเลือกและเลื่อนไปยังบริเวณที่คุณต้องการย้าย

จากนั้นบริเวณที่คุณเลือกไว้ จะมีเส้นประอยู่รอบๆ

9. คลิกเลเยอร์ที่ว่าง เพื่อทำการย้ายวัตถุ

10. คลิกวัตถุที่คุณเลือกแล้วลากใปอยู่ในตำแหน่งใหม่

11. จากนั้นคุณก็ปล่อยเม้าส์

Patch area นั้น ก็จะถูกเติมด้วยการผสานพิกเซลด้วยพื้นที่รอบๆ

จำไว้ว่า: คุณสามารถคลิกที่ลูกศรของ Adaptation ลองเลือกแต่ละ options เพื่อดูว่ารูปแบบไหนที่พิกเซลผสานกันได้กลมกลืนกว่า

12. กด Command + D หรือ (Ctrl + D) เพื่อยกเลิก patch area

13. คลิกและเลื่อน Layer mask thumbnail ไปที่ถังขยะ

14. กล่องข้อความจะปรากฏขึ้นมา ให้คุณเลือก Delete

สำคัญมาก: คุณต้องไม่กด Apply กับ layer mask

15. คลิกที่ปุ่ม panel menu ด้านขวามือ แล้วเลือก Flatten Image เพื่อทำให้ภาพสมบูรณ์

อีกทางเลือกที่เป็นไปได้

เมื่อคุณเลือกบริเวณที่คุณต้องการย้ายไปยังที่ใหม่ คุณสามารถใช้เทคนิค Masking เลเยอร์นี้ได้ด้วย Lasso tool จากนั้นให้คุณเพิ่ม layer mask ไปยัง Background layer และระบายสีดำในส่วนที่คุณต้องการเก็บไว้อยู่ และใช้ Lasso หรือตัวเลือกอื่นๆทำการย้ายสิ่งนั้นออก โดยให้คุณคลิก Edit เลือก Fill และเลือก Content-Aware ที่อยู่ในกล่อง Fill พื้นที่ที่คุณ mask ไว้ นั้นก็จะถูกเอาออกไป และถูกเติมด้วยพิกเซลจากบริเวณโดยรอบแทน จากนั้นให้คุณลบ layer mask โดยไม่ต้องนำกลับมาใช้อีก

เสริมความรู้

Sample All Layers จะต้องถูกเลือกเรียบร้อยแล้ว เมื่อคุณนำเลเยอร์ว่างมาใช้กับเลเยอร์รูปภาพเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง

ข้อควรรู้

ถ้าคุณเลือก Adaptation แบบ Strict นั้น จะทำให้สามารถเปลี่ยนลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ถ้าคุณเลือก Adaptation แบบ Loose คุณก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างมาก

บทความก่อนหน้านี้: ภาพรกดีนัก… เอามันออกไปด้วย Content-Aware Brush Stroke  ใน Photoshop 

บทความถัดไป: ผิดที่ผิดทาง ก็จัดใหม่ได้ด้วยเครื่องมือ Content-Aware Move ใน Photoshop 

Share →
0 comments