Share →

เมื่อคุณแก้ไขภาพถ่ายที่อยู่ใน Camera Raw คุณจะสามารถทำการแก้ไขอีกกี่ครั้งก็ได้ตามที่คุณต้องการ เพราะพิกเซลของภาพถ่ายต้นฉบับนั้นจะไม่ถูกทำลาย

เมื่อคุณปรับแต่งภาพถ่ายใน Basic tab แล้ว  คุณยังจะสามารถปรับแต่งภาพให้ละเอียดขึ้นได้ โดยใช้ tab อื่นๆ ที่อยู่ในกล่อง Camera Raw ซึ่งคุณสามารถคลิกที่ Tone Curve เพื่อปรับค่าของ tonal range ที่เจาะจงในรูปภาพได้ โดยใช้ Point tab ที่มีอยู่ใน Tonal Curve panel อีกทั้งคุณยังสามารถเติมจุดและลากกราฟให้เป็นเส้นโค้งแบบ S curve รวมทั้งปรับโทนสีของภาพถ่ายได้ด้วย Targeted Adjustment tool เมื่อคุณเลือกเครื่องมือและลากไปยังพื้นที่ต่างๆในภาพถ่าย โทนสีและ curve ในภาพก็จะเปลี่ยนไปในลักษณะที่สอดคล้องกัน การใช้ Targeted Adjustment tool นี้ จะเป็นวิธีที่คุณจะสามารถเห็นภาพถ่ายได้เลยในขณะที่คุณปรับแต่ง ซึ่งทำให้ภาพถ่ายที่ออกมานั้นจะดูธรรมชาติสมจริงด้วย

นอกจากนี้คุณสามารถเติมแต่งภาพถ่ายให้ดูมีสีสันขึ้นได้ด้วยการปรับเปลี่ยนสีรูปภาพตามจินตนาการด้วย Photo filter ใน Photoshop  และเพิ่มความคมชัดของภาพด้วยการปรับภาพไม่ชัดจัดได้ด้วย Photoshop เพื่อให้ภาพถ่ายของคุณนั้นดูมีสีสันเพิ่มมากขึ้น

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้ปรับรูปถ่ายของคุณใน Camera Raw 

1. เปิดภาพถ่ายที่อยู่ใน Camera Raw ที่คุณต้องการขึ้นมา
2. เลือก White Balance and Basic tab เหมือนกับการแก้ White Balance แบบมืออาชีพ ใน Photoshop
3. คลิกที่ปุ่ม Tone Curve

หน้าต่างเครื่องมือจะเปลี่ยนไปเป็น Tone Curve

4. จากนั้นให้คุณคลิกที่ Targeted Adjustment tool

5. และเลือกในส่วนของพื้นที่ที่คุณต้องการให้สว่างขึ้น โดยค่อยๆเลื่อนอย่างช้าๆ

พื้นที่ที่คุณเลือกนั้นจะดูสว่างขึ้น และ curve ในภาพถ่ายก็จะมีหน้าตาเปลี่ยนไป

6. ให้คุณเลือกในส่วนที่คุณต้องการให้เข้มลง

สีของภาพถ่ายจะดู contrast มากขึ้น และ curve ก็จะเปลี่ยนไป

7. ให้คุณทำตามขั้นตอนที่ 5-6 อีกครั้ง และเลือกบริเวณอื่นๆที่คุณต้องการทำให้สีในภาพถ่ายสมดุลกัน

8. ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ คุณอาจจะคลิกที่ Open Image หรือ Open Object ก็ได้ เพื่อเปิดภาพถ่ายใน Photoshop ทั้ง Layer และ Smart Object layer

เสริมความรู้

ถ้า Histogram ที่แสดงอยู่บนหน้าจอ LCD ของกล้องของคุณนั้นเป็น Histogram ที่ผ่านการประมวลผลของไฟล์ด้วยการตั้งค่าต่างๆ ของผู้ผลิตกล้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง Histogram นี้มาจากข้อมูลไฟล์ JPEG ไม่ใช่มาจากไฟล์ RAW

ข้อควรระวัง

ปกติแล้วกล้องถ่ายภาพส่วนใหญ่จะใส่ S-curve แบบจัดหนักอยู่แล้ว ซึ่งคุณจะเห็นได้จากหน้าจอ รวมถึงภาพถ่ายที่มีสีสันคล้ายกับการถ่ายภาพแบบฟิล์ม  คุณจึงสามารถเห็น Histogram ที่มี S-Curve โชว์อยู่ในกล้องถ่ายภาพ

บทความก่อนหน้านี้ : การแก้ White Balance แบบมืออาชีพ ใน Photoshop 

บทความถัดไป: ฟ้าสวยด้วย Camera Raw graduated filter 

Share →
0 comments
Read more:
technical analysis หุ้น
เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ดัชนี ACCUMULATION SWING INDEX

Close