Sale!
cover
Add CustomerAdd QuoteCreate New InvoiceCustomerDtacInvoice DetailsItemPaymentQoute

Lite PDF ระบบสร้างใบเสร็จ Invoice (PDF)

฿4,990.00 ฿3,990.00

ระบบนี้ สามารถจัดการ Invoice (ใบเสร็จ) และลูกค้า ได้ คุณสามารถสร้างใบเสร็จ (Invoice) โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน Programming การจัดการสินค้าหรือบริการโดยง่าย เมื่อคุณสร้าง Invoice ระบบจะสร้างไฟล์ PDF ให้คุณทันที โดยที่ระบบจะส่งผ่านไฟล์ PDF ไปยังอีเมล์ลูกค้าโดยอัตโนมัติ ระบบนี้มีดัชนีชี้วัดสถิติ การขายในแต่ล่ะเดือน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดการเรื่องการเงินและยอดขายได้โดยง่าย

0 comments