Sale!
Welcome
Account SettingsDashboardEdit groupHistory of newsletters sentInsert a new groupRegistered usersSet up your emailSMTP server

Maili 2 ระบบจดหมายข่าว

฿6,990.00 ฿4,490.00

Maili 2 – Newsletter System ระบบจัดการอีเมล์ใช้งานง่าย ซึ่งสามารถนำระบบนี้วางบนเว็บไซต์ได้เพียงใส่ Coding 2 – 3 บรรทัดเท่านั้น ระบบนี้มีระบบ Tracking , opt-in และอื่นๆ ที่เป็นประโชยน์ในการใช้งานต่างๆ ของลูกค้า

Category: .

Product Description

1. ส่งเมล์, บันทึกอีเมล์ลูกค้า, แก้ไข Template ในการส่งอีเมล์
2. ตั้งชื่อกลุ่มลูกค้า ตามหมวดหมู่ ส่งจดหมาย อย่างเจาะจงกลุ่ม
3. ระบบเลือกภาษามากมาย
4. สามารถใช้ SMTP ส่วนตัวได้
5. แก้ไขรูปแบบ Form สำหรับ Subscription

0 comments