Sale!
Language Settings
Create MeetingDashboardDecissionExport TimesheetLanguage Settings

Smart Company Application ระบบบริหารงานบุคคล

฿7,990.00 ฿4,490.00

Smart Company Application (ระบบบริหารงานบุคคล) คือทางออกสำหรับบริษัทที่มีพนักงานมากกว่า 5 คน เป็นระบบบริหารจัดการพนักงาน จัดการเวลาเข้าออก, จัดการเวลาทำงานในแต่ล่ะวัน, จัดการวันหยุดของพนักงาน และการประชุมของพนักงานในแต่ล่ะครั้ง

Product Description

1. Dashboard การเคลื่อนไหวของพนักงานแต่ล่ะคนในแต่ล่ะวัน บอกวันหยุดของพนักงานและระบบบริหารการจัดองค์รวม
2. Timesheet Dashboard ระบบการจัดการเรื่องเวลาเข้าออกของพนักงานวันแต่ล่ะวัน
3. Vacation Management ระบบจัดการวันหยุดของพนักงาน ซึ่งสามารถจัดการวันหยุดได้ของพนักงานแต่ล่ะง่ายต่อการบอกว่าวันหยุด
4. Meetings Management ระบบการจัดการการประชุมของพนักงานในองค์กรณ์
5. User Management ระบบบริหารจัดการพนักงานแต่ล่ะคน สามารถเปลี่ยนแปลงประวัติ, รหัสผ่าน

0 comments