Share →

หลักการ
Accumulation/Distribution เป็นตัวดัชนีประเภท Momentum ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงราคาและปริมาณการซื้อขาย โดยดัชนีตัวนี้มีหลักการพื้นฐานมาจากหลักการที่ว่า “ยิ่งมีปริมาณการซื้อขายมากเท่าไรยิ่งผลักดันราคาให้เคลื่อนไหวมากขึ้นเท่านั้น”

ความหมาย
ดัชนี Accumulation/Distribution จริงๆแล้วเป็นตัวแตกย่อยมาจากดัชนี On Balance Volume Indicator ที่ได้รับความนิยมมาก โดยดัชนีทั้งสองพยายามที่จะย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงราคาโดยเปรียบเทียบกับปริมาณการซื้อขายในระดับราคานั้น
เมื่อไรที่ดัชนี Accumulation/Distribution มีค่าเพิ่มขึ้น นั้นหมายถึงว่าหุ้นกำลังถูกซื้อ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาของหุ้นขึ้น และเมื่อดัชนี Accumulation/Distribution นั้นมีค่าลดลงหมายถึงว่าหุ้นตัวนี้กำลังถูกขาย ซึ่งจะส่งผลให้ราคาหุ้นลง
การสะท้อนค่าของ Accumulation/Distribution และราคาของหุ้นจะมีลักษณะที่ค่อนข้างรวดเร็ว เมื่อไรเกิดความแย้งกันระหว่าง Accumulation/Distribution กับราคาหุ้น ราคาของหุ้นก็จะค่อนข้างเปลี่ยนไปในแนวเดียวกับดัชนี Accumulation/Distribution ตัวอย่างเช่น เมื่อดัชนี Accumulation/Distribution เพิ่มขึ้นแต่ราคาหุ้นลง มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่ราคาจะหันหัวเปลี่ยนทิศไปในทิศทางขึ้นเช่นเดียวกับดัชนี

ตัวอย่าง
เราลองมาศึกษาหุ้น Battle Mountain Gold และค่าดัชนี Accumulation/Distribution

ราคาของหุ้นเปลี่ยนทิศทางเมื่อทำราคาสูงสุดในช่วงปลายเดือนกรกฏา ซึ่งในช่วงนั้นค่าดัชนีมีค่าลดลง ดังนั้นราคาหุ้นจึงมีการปรับตัวใหม่อีกรอบให้เป็นไปตามทิศทางของดัชนี

การคำนวณ
ปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันจะถูกรวมหรือหักออกไปจากผลรวม โดยยิ่งราคาปิดใกล้กับราคาสูงสุดของวันเท่าไร ปริมาณผลรวมจะยิ่งถูกเติมเข้าไป แต่ถ้าราคาปิดของวันยิ่งเข้าใกล้ค่าต่ำสุดของวัน ผลรวมของปริมาณผลรวมยิ่งถูกหักออก ถ้าราคาปิดมีค่าอยู่ระหว่างค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด จะแทบไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับดัชนีตัวนี้เลย

บทความก่อนหน้านี้ : สารบัญคำศัพท์ที่ใช้ในการวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิค
บทความต่อไป : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ดัชนี ACCUMULATION SWING INDEX

Share →
0 comments
Read more:
Google-Talk-Logo
ให้การสนทนาเป็นมากกว่า E mail ด้วย google talk

Close