Share →

หลักการ

วัฐจักรหรือ Cycle นั้นจะช่วยให้เราสามารถทำนายปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติได้ถูกต้องมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการย้ายถิ่นของนก, น้ำขึ้นน้ำลง, การหมุนของโลก เป็นต้น คุณสามารถใช้การวิเคราะห์วัฐจักรในการทำนายการเปลี่ยนแปลงของตลาดการเงิน ซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องเหมือนกับการทำนายปรากฏการณ์ธรรมชาติทั่วไป

ราคาของ commodity หลายตัวเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ซึ่งพืชผลทางการเกษตรก็เป็นหนึ่งใน commodity ซึ่งวัฐจักรสามารถใช้อธิบายได้เป็นอย่างดี ตามทฤษฏีแล้วรูปแบบของวัฐจักรของหุ้นนั้นมันมีหลายองค์ประกอบมากมาย ซึ่งจิตวิทยาเป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆ

เรารู้ว่าราคาของหุ้นมาจากความคาดหวังความคิดของคนส่วนใหญ่ เมื่อความคาดหวังเปลี่ยนจะส่งผลทำให้เกิดการเลื่อนของเส้นอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งทำให้ราคาแกว่งตัวอยู่ช่วง Overbought และ Oversold การแกว่งตัวของราคาเป็นธรรมชาติของการเปลี่ยนความคาดหวังและการแกว่งตัวนี้เองทำให้เกิดรูปแบบของวัฐจักรราคาเกิดขึ้น

 มี indicator ทางเทคนิคและเครื่องหมายหลายตัวที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อพยายามทำกำไรจากวัฐจักรของราคา ตัวอย่างเช่น indicator ประเภท overbought / oversold (ตัวอย่างเช่น Stochastic, RSI เป็นต้น) ซึ่ง indicator พวกนี้จะช่วยให้คุณสามารถช่วงที่เกิดขอบเขตของวัฐจักรได้

 รูปด้านล่างแสดงส่วนประกอบสำคัญของวัฐจักร

 

 

 

ความหมาย

มีหนังสือหลายเล่มในโลกที่เขียนขึ้นเพื่ออธิบายเกี่ยวกับวัฐจักรของราคา และการวิเคราะห์วัฐจักรของราคา แต่ในบทความนี้ผมจะขอกล่าวถึงวัฐจักรที่สำคัญๆ เท่านั้น

ขอให้คุณคิดไว้เสมอว่า คุณสามารถหารูปแบบจากอะไรก็ได้ ความสำเร็จในการทำกำไรจากการวิเคราะห์วัฐจักรมาจากการที่มีข้อมูลย้อนหลักที่ดีและนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ด้วยเครื่องมือที่ถูกต้อง

 28 Day Trading Cycle มีงานวิจัยในช่วงปี 1930 พบว่า ในตลาดข้าวสาลีจะมีวัฐจักรอยู่ 28 วัน ซึ่งวัฐจักรนี้อาจจะเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของดวงจันกทร์ก็ ในตลาดทั่วไป อย่างเช่นในตลาดหุ้น เราจะพบว่ามีช่วงวัฐจักรเป็น 28 วัน ( วัฐจักร 28 วัน เป็นวันนี้เวลาปฏิทิน ซึ่งจะประมาณวันที่มีการซื้อขายประมาณ 20 วัน)

 10-1/2 Month Futures Cycle ถึงแม้ว่า commodity แต่ละตัวจะมีวัฐจักรเป็นของตัวเอง ซึ่งบางวัฐจักรอาจจะใช้เวลา 9 – 12 เดือน

 January Effect มีการสังเกตในตลาดหุ้นอยู่ว่าถ้าราคาหุ้นเพิ่มขึ้นในช่วงต้นปีราคาปลายปีมีแนวโน้มสูงขึ้น และถ้าราคาหุ้นลดลงในช่วงต้นปี ราคาปลายปีมีแนวโน้มลดลง ในช่วงปี 1950 ถึง 1993  January Effect ถูก 38 ครั้งจาก 44 ครั้ง หรือถูกมากถึง 86%

 4 Year Cycle (Kitchin Wave) ในปี 1923 Joseph Kitchin พบว่ามีวัฐจักรรอบ 40 เดือนในตลาดการเงินไม่ว่าจะเป็นในอังกฤษหรือในสหรัฐอเมริการในช่วง 1890 ถึง 1922 ถึงแม้ว่าจะเรียกว่าวัฐจักร 4 ปี แต่วัฐจักรจริงๆ อาจจะแปรผันจาก 40 ถึง 53 เดือนก็ได้

Presidential Cycle เป็นวัฐจักรที่เกี่ยวเนื่องกันการเลือกตั้งประธานาธิบปีซึ่งจะเกิดขึ้นในทุก 4 ปีในสหรัฐอเมริก โดยราคาหุ้นจะมีค่าลดลงในช่วงการเลือกตั้งใหม่ แล้วหลังจากนั้นราคาหุ้นก็จะสูงขึ้น

 9.2 Year Cycle (Juglar Wave) ในปี 1860 นาย Clemant Juglar พบว่ามีมีวัฐจักรประมาณ 9 ปีในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จากงานวิจัยผมว่าวัฐจักรดังกล่าวมีความเด่นชัดมากพอสมควร

 54 Year Cycle (Kondratieff Wave) โดยชื่อของวัฐจักรนี้ตั้งตามชื่อนักเศรษฐศาสตร์ชาวรัสเซีย ซึ่งค้นพบวัฐจักรรอบ 54 ปีในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและราคา โดยวัฐจักรนี้เป็นวัฐจักรที่ค่อนข้างยาว

 รูปด้านล่างเป็นรูปของ Kondratieff Wave ของราคาขายส่งของใน USA

 

 

 บทความก่อนหน้านี้ : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ CORRELATION ANALYSIS

บทความต่อไป : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ DEMAND INDEX

Share →
Read more:
powerpoint
การเปลี่ยนจำนวนสมาชิกใน document workspace

Close