Share →

หลักการ

Demand Index เป็นส่วนผสมของราคาและปริมาณการซื้อขายซึ่งบ่อยครั้งจะเป็น indicator ที่บอกล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคา โดย Demand Index ถูกพัฒนาขึ้นโดย James Sibbet

 

ความหมาย

นาย Sibbet ได้ให้กฎหกสำหรับ Demand Index

  1. การ Divergence ของ Demand Index และราคาจะเกิดขึ้นเมื่อมีความอ่อนแอของราคา
  2. ราคาจะทำราคาสูงสุดเมื่อเป็นจุดสูงสุดของ Demand Index
  3. ราคายิ่งสูงขึ้นกับค่าจุดยอดของ Demand Index ลดลง ปกติจะสอดคล้องกับจุดสูงสุดที่สำคัญ
  4. ถ้า Demand Index มีค่าตัดผ่านศูนย์จะเป็นการบอกว่ามีการเป็นแนวโน้มของตลาด
  5. เมื่อค่า Demand Index มีค่าใกล้ศูนย์เป็นระยะเวลาหนึ่ง นั้นหมายความว่าการเคลื่อนไหวของราคาที่จุดนั้นไม่แข็งแรงซึ่งราคาที่จุดนั้นไม่สามารถยืนอยู่ได้
  6. การเกิด divergence ระยะยาวระหว่างราคาและ Demand Index จะเป็นการบอกถึงจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สำคัญได้

 

ตัวอย่าง

กราฟแสดงหุ้น Procter & Gamble และค่า Demand Index โดยเกิด divergence ระยะยาวในปี 1992 โดยที่ราคาได้เพิ่มขึ้นขณะที่ Demand Index ลดลง จากข้อแนะนำของ Sibbet การเกิดเหตุการณ์นี้จะเกิดจุดยอดที่สำคัญเกิดขึ้น

 

 

การคำนวณ

ค่า Demand Index มีการคำนวณที่ค่อนข้างยุ่งยากมาก โดยในแบบดั้งเดิมของ Sibbet เขาจะทำการสร้างกราฟ indicator โดยมีค่า +0 ที่ค่าสูงสุด, 1 ในค่าตรงกลาง และ -0 ในค่าต่ำสุด โดยคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันสามารถทำการแปลงข้อมูลแบบนี้ให้อยู่ในสเกลปกติ

 

บทความก่อนหน้านี้ : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ CYCLES
บทความต่อไป : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ DETRENDED PRICE OSCILLATOR

Share →
Read more:
riding motorcycle
21 วิธีสร้างสรรค์ Facebook Status ในดึงดูดลูกค้าและโปรโมทแบรนด์สินค้าให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

Close