Share →

หลักการ

ทฤษฏี Elliott Wave ถูกตั้งชื่อตามชื่อของนาย Ralph Nelson Elliott ซึ่งทฤษฏีนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก Dow Theory และการสังเกตพฤติกรรมของราคาหุ้นในตลาด โดยนาย Elliott สรุปไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นในตลาดสามารถทีจะทำนายได้โดยการสังเกตและระบุรูปแบบของ Wave ที่ซ้ำๆ ในความเป็นจริงแล้ว Elliott มีความเชื่อว่า พฤติกรรมของมนุษย์ถูกอิทธิพลของรูปแบบ  Wave

ด้วยความช่วยเหลือของ C. J. Collins ทำให้แนวความคิดของนาย Elliott ถูกสนใจโดยได้มีการตีพิมพ์ในนิตรสาร Financial World ในปี 1939 ในช่วงทศวรรตที่ 1950 และ 1960 (หลังจากที่นาย Elliott เสียชีวิตไปแล้ว) งานของนาย Elliott ได้ถูกพัฒนาต่อโดยนาย Hamilton Bolton ในปี 1960 นาย Bolton ได้เขียนหนังสือชื่อ Elliott Wave Principle – A Critical Appraisal ซึ่งเป็นงานตีพิมพ์งานแรกหลังจากที่นาย Elliott เสียชีวิตไป ในปี 1978 นาย Robert Prechter และ A.J. Frost ได้ร่วมกันเขียนหนังสือเกี่ยวกับ Elliott Wave อีกครั้ง

 

ความหมาย

หลักการของทฤษฏี Elliott Wave สามารถสรุปได้ดังนี้

  1. การกระทำเป็นผลมาจากปฏิกิริยาตอบสนอง
  2. มี 5 Wave ใน Trend หลักและจะตามมาด้วย 3 Wave ในช่วงปรับเปลี่ยน (“5-3” move)
  3. 5-3 Move เป็นการครบรอบวัฐจักร
  4. รูปแบบ 5-3 มักจะเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป แต่ระยะเวลาที่เกิดในแต่ละ Wave นั้นไม่แน่นอน

 

รูปแบบทั่วไปประกอบด้วย 8 ลูกคลื่น (5 ลูกขึ้นและ 3 ลูกลง) ซึ่งมีการระบุเป็น 1,2,3,4,5,a,b และ c ในกราฟ

 

 

ลูกที่ 1,3 และ 5 จะเรียกว่า impulse wave โดยที่ลูกที่ 2 และ 4 เรียกว่า Corrective wave และลูก a, b และ c จะเป็นการปรับแก้ main trend ที่เกิดขึ้นในลูกที่ 1 ถึง 5

 

main trend ถูกสร้างขึ้นในช่วงลูกที่ 1 ถึง 5 ซึ่งอาจจะเป็นการขึ้นหรือการลงของราคาก็ได้ โดยลูก a, b และ c จะมีทิศทางตรงกันข้ามกับลูกที่ 1 ถึง 5

ทฤษฏี Elliott Wave กล่าวไว้ว่าแต่ละวัฏจักรจะประกอบไปด้วย 5-3 ลูกคลื่น ลูกคลื่นที่ยาวที่สุดมีชื่อว่า Grand Supercycle โดยลูกคลื่น Grand Supercycle เกิดจากการรวมกันของ Supercycles หลายๆ อัน และ Supercycle เกิดจากการรวมกันของหลายๆ Cycles โดยกระบวนนี้ดำเนินการต่อไปในรูปของ Primary, Intermediatem, Minute, Minuette และ Sub-minuette wave

 

กราฟด้านล่างแสดง 5-3 wave ซึ่งเกิดจากหลาย cycle เล็กๆ รวมกัน

 

ในกราฟนี้ประกอบด้วยรูปแบบ pattern ที่ได้แสดงไว้ในกราฟก่อนนี้แล้ว (แสดงด้วยเส้นประ) แต่ในกราฟนี้ได้แสดงลูกคลื่นเล็กๆที่ประกอบอยู่ภายในด้วย จากตัวอย่างเราจะพบว่า impulse wave อยู่ที่เบอร์ 1 ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ 5 ลูกคลื่นที่กล่าวไว้ในตอนต้นแล้ว

 Fibonacci number เป็นหลักการพื้นฐานของทฤษฏี Elliott Wave โดยลำดับของ Fibonacci เริ่มจาก 1 และทำการบวกกับตัวเลขที่แล้วเพื่อสร้างเลขใหม่ ตัวอย่างเช่น 0+1 = 1 , 1+1 =2, 2+1=3, 3+2=5,5+3=8, 8+5 = 13 เป็นต้น โดยแต่ละวัฐจักร Elliott กล่าวไว้ว่าจำนวน wave ที่เกิดขึ้นจะตกอยู่ในลำดับ Fibonaaci ตัวอย่างอย่างเช่น ในกราฟข้างบน จะพบว่ามี สอง Primary Wave ซึ่งได้แก่ impluse wave และ Correcive wave และมี 8 intermediate wave (ลำดับ 5-3ตามที่แสดงไว้ในกราฟแรก) และมี 34 minute wave (ตามตัวหนังสือที่ระบุในกราฟ) ตัวเลข 2, 8, 34 ทั้งหมดตกอยู่ในลำดับตัวเลข Fibonacci

 ในอดีตของตลาดหุ้น Down Jone เราพบว่าเกิด Grand Supercycle ในปี 1932 และลูกที่ 5 ซึ่งเป็นลูกสุดท้ายเกิดที่จุดต่ำสุดของตลาดในปี 1982 และในเดือนตุลาคม 1987 ตลาดเกิดการทรุดอย่างหนักซึ่งเป็นการจบวัฐจักร โดยทฤษฏีของ Elliott wave ก็คือความถูกต้องของการคาดการณ์ขึ้นอยู่กับความถูกต้องในการแยกจำแนกลูกคลื่นนั้นเอง

บทความก่อนหน้านี้ : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ EFFICIENT MARKET THEORY
บทความต่อไป : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ ENVELOPES (TRADING BANDS)

Share →
Read more:
picexcel
ประหยัดเวลาในการทำงานด้วยมุมมองของเราเองใน Excel

Close