Share →

หลักการ

Leonardo Fibonacci เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี เขาเกิดในปี 1170 โดยมีความเชื่อว่า นาย Fibonacci ได้ค้นพบความสัมพันธ์ของเลข Fibonacci ในขณะที่ทำการศึกษา Great Pyramid ที่อียิปต์

 ตัวเลข Fibonacci นั้นเป็นลำดับของตัวเลขที่เกิดจากการรวมเลขในลำดับที่แล้วสองตัวเข้าด้วยกัน

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,610, เป็นต้น

โดยตัวเลขในลำดับนี้มีความสัมพันธ์กันบางประการ อย่างเช่น ตัวเลขที่ได้จะมีค่าประมาณ 1.618 เท่าของตัวที่แล้ว และจะมีค่าเป็น 0.618 เท่าของเลขตัวต่อมา ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวถูกพูดถึงในหนังสือ Understanding Fibonacci Numbers ผู้แต่งคือ Edward Dobson

 

ความหมาย

มีรูปแบบที่นิยมอยู่ 4 แบบในการศึกษา Fibonacci ก็คือ arcs, fans, retracement และ time zone โดยการตีความในการศึกษานี้จะบ่งบอกว่าราคามีแนวโน้มในการเปลี่ยนแนวโน้มใกล้เส้นที่สร้างจากการศึกษา Fibonacci

 

Arcs

Fibonacci Arcs จะแสดงโดยการวาดเส้นแนวโน้มเส้นแรกระหว่างค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด 2 ค่าโดยลากผ่านจุดยอด เส้น arcs จะถูกลากโดยใช้จุดศูนย์กลางอยู่บนค่าสูงสุดหรือต่ำสุดอันที่สอง ซึ่งเส้นเหล่านี้จะตัดเส้นแนวโน้มที่ระดับ Fibonacci ที่ 38.2%, 50% และ 61.8%

 การตีความของ Fibonacci Arcs นั้นเกี่ยวข้องกับแนวรับและแนวต้านของราคาที่จะผ่านเส้นโค้งนี่ ซึ่งเทคนิคนี้สามารถใช้ได้ทั้ง Fibonacci arc และ Fibonacci fan ซึ่งจะใช้เป็นตัวบอกแนวต้านและแนวรับของราคา

 โดยที่จุดที่เส้น arc ตัดกราฟราคานั้นจะขึ้นอยู่กับสเกลของกราฟ เพราะเส้น Arc จะถูกวาดเป็นรูปวงกลมตามขนาดของกระดาษกราฟและหน้าจอคอมพิวเตอร์

 
กราฟแสดงราคาค่าเงินปอนด์อังกฤษ โดยใช้เส้น Arc เป็นตัวกำหนดแนวต้านและแนวรับ (จุด A, B และ C)

 

 Fans

เส้น Fibonacci Fan ทำการลากเส้นเชื่อมจุดยอดหนึ่งเส้น แล้วทำการลากเส้นจากอีกสามเส้นในตำแหน่ง Faibonacci level ที่ 38.2%, 50.0% และ 61.8% (เทคนิคคล้ายกับการทำ Speed Resistance Lines)

 กราฟหุ้น Texaco ที่แสดงแนวรับโดยใช้เส้น Fan

 

คุณสามารถเห็นราคาที่ชนที่จุดบนสุดของเส้น Fan (ที่จุด A) ราคาไม่สามารถที่จะผ่านเส้นดังกล่าวได้หลายวัน และเมื่อราคานั้นราคาก็ตกลงมาอย่างรวดเร็วลงมาที่จุดล่างของเส้น Fan (ที่จุด B และจุด C) หลังจากที่ราคากระแทกที่เส้นล่างแล้วก็ทำการดีดราคากลับไปโดยขึ้นไปชนที่ขอบบนของเส้น Fan (ที่จุด D) โดยเมื่อราคาผ่านไม่ได้ก็ตกลงมาในแนวเส้นกลางที่ระดับราคาที่จุด E ก่อนจะดีดกลับขึ้นไปใหม่

 

Retracements

Fibonacci Retracements จะถูกสร้างโดยการลากเส้นเชื่อมจุดยอดเป็นขอบบนและขอบล่าง แล้วทำการสร้างเส้นแนวนอน 9 เส้นระหว่างขอบบนและขอบล่างทั้งสอง โดยใช้เส้นที่ระดับ Fibonacci level ที่ 0.0% , 23.6%,38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8%, และ 423.6% (บางเส้นไม่ได้แสดงไว้ในกราฟด้านล่าง)

 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคา (ทั้งขึ้นและลง) ราคาบ่อยครั้งจะขึ้นไปชนกับแนวของเส้น Fibonacci Retracement level ซึ่งทำตัวคล้ายๆ แนวรับและแนวต้าน

 กราฟแสดงหุ้น Eastman Kodak เราจะพบว่าจุดยอดหลายจุดมักจะตกอยู่ในแนวของ Fivonacci Retracement Line

 

คุณจะพบว่าแนวรับและแนวต้านจะเกิดขึ้นบริเวณเส้น Fibonacci ที่ระดับ 23 และ 38%

 

Time Zones

Fibonacci Time Zones จะเป็นกลุ่มของเส้นแนวตั้ง ซึ่งมีระยะห่างเป็น 1,2,3,5,8,13,21,34 เป็นต้น โดยการแปลความหมายของ Fibonacci Time Zones จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาที่ใกล้ๆ เส้นแนวดิ่ง

 จากตัวอย่าง Fibonacci Time Zone ซึ่งถูกวาดในกราฟของ Dow Jones Industrials โดยเริ่มจากจุดต่ำสุดของตลาดในปี 1970

 

โดยคุณจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาที่สำคัญบริเวณใกล้เส้น Time Zone

บทความก่อนหน้านี้ : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ EQUIVOLUME
บทความต่อไป : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ FOURIER TRANSFORM

Share →
Read more:
Facetune
appแต่งรูปสุดล้ำสำหรับผู้นิยมชมชอบการถ่ายรูปด้วย iPhone

Close