Share →

จากคำกล่าวที่ว่า “A picture truly is worth a thousand words” ซึ่งแปลว่า “รูปภาพหนึ่งรูปมีค่าเท่ากับหลายพัน” คำนี้เป็นจริงมากๆ ในการวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิค โดยพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเทคนิค ก็คือการศึกษากราฟนั้นเอง

กราฟเส้นตรง
กราฟเส้นตรงเป็นกราฟรูปแบบที่ง่ายที่สุด เราลองมาดูตัวอย่างของหุ้น GM ใน USA ดูนะครับ โดยเส้นตรงที่ลากนั้นแทนราคาปิดของหุ้นในแต่ละวัน โดยวันที่ซื้อขายจะแสดงในแนวแกน x และ ราคาซื้อขายจะแสดงอยู่ในแนวแกน y

กราฟเส้นตรงที่แสดงข้อมูลแบบที่เราสามารถเข้าใจได้ง่ายและเห็นภาพของราคาหุ้นในแต่ละช่วงเวลาได้ดี โดยกราฟเส้นตรงส่วนใหญ่จะแสดงราคาปิดของหุ้นตัวนั้น

กราฟแท่ง
โดยปกติกราฟแท่งจะแสดงราคาเปิด, ราคาสูงสุด, ราคาต่ำสุด และราคาปิด โดยกราฟแท่งจะเป็นรูปแบบกราฟที่นิยมมากที่สุดในการใช้เล่นหุ้น
กราฟที่แสดงอยู่ด้านล่างนั้น ส่วนบนสุดของแท่งกราฟแนวดิ่งจะแทนราคาสูงสุดที่ทำการซื้อขาย และด้านล่างสุดของกราฟแท่งจะแสดงราคาต่ำสุดของการการซื้อขาย ส่วนขีดเล็กที่ยื่นออกมาด้านขวาจะแสดงข้อมูลราคาปิด ส่วนขีดเล็กที่ยื่นออกมาด้านซ้ายจะแสดงข้อมูลราคาเปิด(บางทีไม่มีการแสดงให้ดู)

กราฟแสดงปริมาณการซื้อขาย

ปริมาณการซื้อขายจะแสดงเป็นกราฟแท่งอยู่ด้านล่างของกราฟหุ้น โดยนักวิเคราะห์จะใช้เพียงดูถึงปริมาณการซื้อขาย คร่าวๆเท่านั้น โดยสเกลกราฟของปริมาณการซื้อขายจะไม่แสดงให้ดู


ด้านล่างที่สุดของกราฟแท่งแสดงปริมาณการซื้อขายนั้นจะมีค่าเท่ากับศูนย์ โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะมองเพียงแค่ว่ามีการปริมาณการซื้อขายมากขึ้นหรือลดลงเท่านั้น โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เลยนิยมดูกราฟแท่งของปริมาณการซื้อขายแบบเปรียบเทียบ (นำค่าปริมาณการซื้อขายของแต่ละวันมาลบด้วยค่าการซื้อขายต่ำสุด) โดยการดูปริมาณการซื้อขายแบบเปรียบเทียบนั้นจะช่วยให้เราเห็นแนวโน้มของปริมาณการซื้อขายโดยไม่สนใจปริมาณต่ำสุด

กราฟนี้แตกต่างจากกราฟด้านบนตรงที่ปริมาณการซื้อขายได้แสดงข้อมูลในรูปแบบเปรียบเทียบ
นอกจากนี้ในการวิเคราะห์หุ้นแบบเทคนิคมีการใช้กราฟต่างๆอีกหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นกราฟแท่งเทียน ที่หลายๆ คนรู้จักดี

บทความก่อนหน้านี้ : เล่นหุ้นต้องรู้จักคำว่าราคา
บทความต่อไป : จะเซียนเล่นหุ้น ต้องเข้าใจแนวรับและแนวต้าน

Share →
Read more:
icon
สร้างแผ่นรวมภาพ (Contact sheet) ด้วย Photoshop

Close