Share →

หลักการ

อัตราดอกเบี้ยมีบทบาทเป็นอย่างมากต่อวัฐจักรของธุรกิจและตลาดเงิน เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีความคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลง จะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นทันที เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ผู้บริโภคจะทำการใช้จ่ายน้อยลงซึ่งทำให้ร้านค้าปลีกทำการขายได้ลดลง ซึ่งจะส่งผลทำให้กำไรของบริษัทลดลง และส่งผลไปถึงตลาดหุ้นทำให้หุ้นราคาลดลงและยังก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานมากขึ้น

 ผลกระทบของกำไรที่ลดลงของกิจการเกิดจากจากผลรวมของเกิดจากผลรวมของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ซึ่งจะมีแรงดึงดูดเม็ดเงินให้เปลี่ยนไปฝากธนาคารแทน ทำให้มีปริมาณเงินลดลงในตลาดหุ้น

 

ความหมาย

จากอดีตเราพบว่า การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเป็นการลดความร้อนแรงของตลาดหุ้น ซึ่งจะใช้ในการลดความแรงของหุ้นในช่วงขาขึ้น

จากกราฟด้านล่างซึ่งแสดง Prime Rate (อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าชั้นดี) แบบ 4 เดือน และ ดัชนี Dow Industrials โดยลูกศรแสดง “จุดซื้อ” เมื่อราคาอัตราดอกเบี้ยต่ำลง (ค่าดัชนีต่ำกว่าค่าศูนย์) และ ลูกศรแสดง “จุดขาย” เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น เราจะพบว่ามีการเชื่อมโยงของค่าสองอันนี้อย่างมากทีเดียว

 

 

Corporate Bond Rate

เหมือนกับที่รัฐบาลออกพันธบัตรเพื่อหาแหล่งเงินทุน บริษัทก็สามารถออกหุ้นกู้ซึ่งหลายคนคิดว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าพันธบัตร ดังนั้นเมื่อความเสี่ยงสูงกว่าย่อมได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าด้วย อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือสภาพทางการเงินของบริษัทเองและอัตราดอกเบี้ยในตลาดทั่วไป มีบริการในการจัดอันดับหุ้นกู้เพื่อให้นักลงทุนในการประเมิณคุณภาพของหุ้นกู้นั้นด้วย

ดัชนีความเชื่อมั่นใจ (Confidence Index) ถูกสร้างขึ้นในปี 1932 โดยนาย Barron โดยใช้อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้เป็นหนึ่งในการคิดค่าดัชนีด้วย โดยดัชนีความมั่นใจพยายามที่จะวัดความมั่นใจของนักลงทุนต่อเศรษฐกิจโดยทำการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ชั้นดีต่ออัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ของธุรกิจทั่วไป

 

ถ้านักลงทุนมีมุมมองที่ดีต่อเศรษฐกิจ พวกเขาก็มักที่จะเลือกที่จะลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัททั่วไป ซึ่งจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ของธุรกิจทั่วไปลดลง ซึ่งจะทำให้ค่าดัชนีความมั่นใจเพิ่มขึ้น แล้วถ้าในกรณีที่นักลงทุนมีมุมมองที่ไม่ดีต่อเศรษฐกิจ นักลงทุนก็มักจะย้ายเงินลงทุนจากหุ้นกู้ทั่วไปไปสู่หุ้นกู้ชั้นดี ซึ่งจะส่งผลทำให้อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ชั้นดีลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ค่าดัชนีความเชื่อมั่น

 

Discount Rate

Discount Rate คืออัตราดอกเบี้ยที่รัฐบาลกำหนดให้เก็บจากธนาคาร โดยธนาคารจะใช้ค่า Discount Rate เป็นพื้นฐานในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ค่า Discount Rate จะไม่เปลี่ยนแปลงวันต่อวันเหมือนกับอัตราดอกเบี้ยตัวอื่น โดยค่า Discount Rate จะทำการเปลี่ยนแปลงเมื่อรัฐบาลรู้สึกว่ามีความจำเป็นต้องทำการแทรกแซงเท่านั้น ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ ธนาคารกลางจะลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นการกู้ยืมและใช้จ่ายเงิน แต่ในช่วงอัตราเงินเฟ้อสูงธนาคารกลางจะทำการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดการกู้ยืมและการใช้จ่ายเพื่อลดการเพิ่มขึ้นของราคา

 

Federal Funds

ธนาคารที่มีเงินสำรองเกินสามารถปล่อยกู้ให้กับธนาคารที่ขาดแคลนเงินสำรองได้ โดยอัตราดอกเบี้ยจะถูกคิดในช่วงเวลาสั้น (บ่อยครั้งเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้น) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยตรงนี้เรียกว่า Federal Funds Rate

 

Prime Rate

อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดกับลูกค้าชั้นดี โดยปกติแล้ว Prime Rate จะมีค่าเกือบจะเท่ากับ Discount Rate

 

Treasury Bond Rates

อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรแบบ 30 ปี เป็นหนึ่งในอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญมาก

 

Treasury Bill Rates

Trasury Bill เป็นเครื่องมือทางการเงินในช่วงสั้น (13 และ 26 สัปดาห์) โดยมีการประมูลกันทุกอาทิตย์

 

ตัวอย่าง

กราฟด้านล่างแสดงอัตราดอกเบี้ยหลายชนิด

 

 

บทความก่อนหน้านี้ : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ FUNDAMENTAL ANALYSIS
บทความต่อไป : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ LINEAR REGRESSION LINES

Share →
Read more:
10-6-2556 10-37-01
ใช้ PDFSam แยก, รวมและจัดเรียงลำดับหน้าไฟล์ PDF ได้อย่างง่ายดาย

Close