Share →

 Line Studies เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่เกิดจากการลากเส้นบริเวณที่จุดสูงสุดของราคาหรือตัวดัชนี ซึ่งสิ่งนี้เป็นหลักการในเรื่องแนวต้าน, แนวรับ และเส้นแนวโน้ม ที่ได้กล่าวไว้แล้วด้วย 

รูปที่ 1. แสดงให้เห็นรูปแบบของ Line Studies ที่หลากหลาย

รูปที่ 1

การเกิดซ้ำ (Periodicity)
การเกิดซ้ำของข้อมูลในกราฟ (อาจจะเป็นทุกชั่วโมง, ทุกวัน, ทุกอาทิตย์, ทุกเดือน เป็นต้น) ยังคงเป็นหลัการพื้นฐานของการวิเคราะห์เชิงเทคนิค ลองพิจารณากราฟของหุ้น Swiss Franc ดูในรูปที่ 2,3 และ 4

รูปที่ 2.

รูปที่ 3.

รูปที่ 4.

โดยหลักการแล้วช่วงยิ่งสั้น ยิ่งยากต่อการทำนายและสร้างกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคา โอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ แต่มันยากที่จะพบนักลงทุนระยะสั้นจะประสบความสำเร็จในการลงทุนระยะยาว และผมเองก็มีนักลงทุนหลายคนที่เล่นสั้นๆ มากๆ ที่ประสบความสำเร็จด้วยเหมือนกัน

ช่วงเวลา (Time Element)
ก่อนที่จะเริ่มอ่านบทความนี้คุณควรที่จะเข้าใจถึงเรื่อง ราคาเปิด, ราคาปิด, ราคาสูงสุด, ราคาต่ำสุด ก่อน
มีการวิเคราะห์เชิงเทคนิคหลายอันที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับราคาในแต่ละช่วงเวลา โดยนำเวลาเข้ามาพิจารณาในกราฟด้วย ซึ่งในรูปที่ 5 แสดงถึงหุ้น Merck&co ที่ราคาเพิ่มขึ้น $25 ไปเป็น $45
รูปที่ 5 แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างต่อเนื่องตลอด 12 เดือน โดยกราฟนี้แสดงให้นักลงทุนเห็นว่าหุ้นตัวนี้มีทิศทางขาขึ้น

รูปที่ 5.

รูปที่ 6.

แสดงราคาของหุ้น Disney ที่เปลี่ยนจาก $25 ไปเป็น $45 แต่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสองลูก จากรูปที่ 5 และรูปที่ 6 นักลงทุนมีความเชื่อว่าหุ้นทั้งสองราคากำลังจะเพิ่มขึ้น แต่หุ้นในรูปที่ 5 เป็นหุ้นลักษณะแย่งกันซื้อตลอดเวลาโดยไม่ให้นักลงทุนยอมรับราคาใหม่ก่อนเลย โดยหุ้นก็ตั้งหน้าตั้งตาขึ้นไปไม่หยุด

การหยุดพักหลังจากราคาเพิ่มขึ้นของหุ้น Disney เป็นเรื่องปกติมาก นักลงทุนต้องใช้เวลาในการที่ยอมรับราคาใหม่ที่เปลี่ยนไป ซึ่งการยอมรับราคาใหม่ที่เปลี่ยนไปนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไรของนักลงทุน

บทความก่อนหน้านี้ : ดัชนีชี้วัดตลาดหุ้น
บทความต่อไป : หลักการเล่นหุ้นและข้อควรรู้

Tagged with →  
Share →
Read more:
icon
ปรับสีภาพถ่ายให้เป็นภาพแนว Posterize ด้วย Photoshop (ภาค 2)

Close