Share →

หลักการ

McClellan Summation Index เป็นค่า breath indicator ของตลาดซึ่งอาศัยการคำนวณจาก McClellan Oscillator

 ค่า McClellan Summation Index ถูกพัฒนาขึ้นโดย นาย Sherman และ Marian McClellan โดยได้มีการตีพิมพ์ในหนังสือชื่อ Patterns for Profit

 

ความหมาย

ค่า McClellan Summation Index เป็นเวอร์ชั่นระยะยาวของค่า McClelan Oscillator โดยการแปลความหมายของค่ามีลักษณะเดี่ยวกันกับ McClellan Oscillator แต่แตกต่างกันที่ ค่า McClellan Summation Index มีความเหมาะสมในการพิจารณาการกลับตัวของแนวโน้มหลักมากกว่า

 มีสองวิธีในการคำนวณค่า Summation Index โดยทั้งสองวิธีนั้นจะสร้างดัชนีซึ่งมีมุมมองเดียวกัน แต่มีค่าตัวเลขที่แตกต่างกัน

McClellan ได้แนะนำวิธีการใช้ค่า Summation Index ไว้ดังนี้

-          การมองหาจุดต่ำสุดหลักๆ มักจะเกิดเมื่อค่า Summation Index ต่ำกว่า -1300

-          การมองหาจุดสูงสุดหลักๆ จะเกิดขึ้นเมื่อการ divergence กับตลาดเมื่อค่า Summation Index อยู่เหนือระดับ +1600

-          จุดเริ่มต้นของตลาดขาขึ้นจะเกิดขึ้นเมื่อค่า Summation Index ตัดเหนือ +1900 หลังขึ้นมามากกว่า 3600 จุดจากขาต่ำสุดคราวที่แล้ว (โดยค่า Index จาก -1600 ถึง 2000)

ตัวอย่าง

กราฟแสดง McClellan Summation Index และค่าตลาดหุ้น New York

 

ที่จุด A ค่า Summation Index ต่ำกว่า -1300 ซึ่งบ่งบอกถึงจุดต่ำสุด และที่จุด B เป็นจุดบ่งบอกถึงตลาดขาขึ้นเพราะค่า Summation Index มีขามากกว่า +1900 หลังจากจากมีการเพิ่มขึ้นของดัชนีมากถึง 3600 จุดจากจุดต่ำสุด

 

การคำนวณ

McClellan Summation Index สามารถทำการคำนวณได้สองวิธี โดยวิธีแรกถูกแนะนำโดย นาย McClellan ซึ่งเป็นผลต่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential 10% (ประมาณ 19 วัน) ของหุ้นที่ขึ้นลบหุ้นที่ลดลง และ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential 5% (ประมาณ 39 วัน) ของหุ้นที่ขึ้นลบหุ้นที่ลดลง

 

โดย

 

วิธีที่สองเป็นการคำนวณจากผลรวมของค่า McClellan Oscillator

 

บทความก่อนหน้านี้ : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ McCLELLAN OSCILLATOR
บทความต่อไป : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ MEDIAN PRICE

 

Share →
Read more:
01-itunes
วิธีต่อ iphone กับคอมผ่าน itunes (How to Sync iPhone to Computer with itunes)

Close