Share →

หลักการ

Negative Volume Index (NVI) จะให้ความสำคัญกับวันที่มีปริมาณการซื้อขายลดลงเมื่อเทียบกับวันที่แล้ว

 

ความหมาย

การแปลความหมายของ NVI นั้นจะใช้สมมุติฐานที่ว่า วันที่การซื้อขายเพิ่มขึ้น จะเกิดจากนักลงทุนที่ไม่ได้ทำการศึกษาข้อมูลอย่างดีทำการซื้อตามในตลาดหุ้น

 จากการศึกษาของ Norman Fosback ชี้ให้เห็นถึงมีความน่าจะเป็นว่าจะเป็นตลาดขาขึ้นถึง 95 จาก 100 ครั้ง เมื่อค่า NVI อยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หนึ่งปี และถ้าค่า NVI อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หนึ่งปี มีความน่าจะเป็นว่าจะเป็นตลาดขาขึ้น 50/50 เท่านั้น ดังนั้น NVI จึงเป็นตัวบ่งบอกตลาดขาขึ้น

 

ตัวอย่าง

กราฟแสดงหุ้น Avon และค่า NVI จุดซื้อจะแสดงเมื่อค่า NVI ตัดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 1 ปี

 

ได้ทำสัญลักษณ์เครื่องหมายเท่ากับเมื่อค่า NVI ตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คุณจะพบว่า NVI สามารถทำงานได้อย่างดีในการสร้างโอกาสทำกำไรให้คุณ

 

การคำนวณ

กรณีที่ปริมาณการซื้อขายของวันนี้ลดลงมากกว่าปริมาณการซื้อขายเมื่อวาน

 

กรณีที่ปริมาณการซื้อขายของวันนี้มากกว่าหรือเท่ากับปริมาณการซื้อขายของเมื่อวาน

 

เพราะราคาหุ้นตกลงซึ่งสอดคล้องปริมาณการซื้อขายที่ลดลง โดยค่า NVI มีแนวโน้มที่จะลดลง

 

บทความก่อนหน้านี้ : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ MOVING AVERAGES
บทความต่อไป : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ ON BALANCE VOLUME

Share →
Read more:
icon
สร้างมิติของภาพด้วยเครื่องมือ Auto Blend ใน Photoshop ตอนที่ 2

Close