Share →

หลักการ

ดัชนี New Highs-Lows Cumulative นั้นเป็นดัชนีประเภท momentum ประเภทระยะยาว โดยดัชนีเป็นผลรวมของความแตกต่างระหว่างจำนวนหุ้นที่สร้างจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์กับจำนวนหุ้นที่สร้างจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์

 

ความหมาย

ดัชนี New Highs-Lows Cumulative ช่วยในการยืนยันแนวโน้มในปัจจุบัน โดยดัชนีนี้จะมีการเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกับดัชนีของตลาด ถึงอย่างไรก็ดัชนีนี้และตลาดอาจจะมีการเคลื่อนไหวกันคนละทิศทางได้ ซึ่งนั้นจะเป็นสัญลักษณ์ในการกลับตัว

การแปลความหมายของดัชนี New Highs-Lows Cumulative มีลักษณะเดียวกับ Advance/Decline Line ซึ่งถ้าเกิด divergence เกิดขึ้นเมื่อค่าดัชนีไม่ยืนยันกับการเกิดค่าดัชนีตลาดที่เกิดค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุด โดยที่ divergence ที่เกิดขึ้นในสภาวะตลาดขาขึ้นจะเป็นการบ่งบอกถึงความอ่อนแอของแนวโน้ม และถ้าเกิด divergence ในช่วงขาลงจะเป็นการบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของตลาด

 

ตัวอย่าง

กราฟแสดง S&P 500 และดัชนี New Highs-Lows Cumulative

เกิด divergence ในช่วงปี 1985 และปี 1986 ซึ่งดัชนี S&P สร้างค่าสูงสุดแต่ดัชนี New Highs-Lows Cumulative ตกลงต่ำกว่าค่าสูงสุดเดิม ซึ่งเป็นการทำนายถึงการเกิดการตกลงของราคาหุ้นในปี 1987

 

การคำนวณ

ดัชนี New Highs-Lows Cumulative นั้นเป็นผลรวมของหุ้นทั้งหมดที่สร้างจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ ลบด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่สร้างจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์

 

บทความก่อนหน้านี้ : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ OPEN INTEREST
บทความต่อไป : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ PARABOLIC SAR

Share →
Read more:
icon
เปลี่ยนรูปถ่ายเป็นภาพวาดสีน้ำมันวิธีที่ 2 ด้วย Photoshop ตอนที่ 1

Close