Share →

หลักการ

Open Interest เป็นจำนวนสัญญาที่เปิดขึ้นมาในตลาด Future หรือ Option โดยที่การเปิดสัญญาทั้งระยะสั้นและระยะยาว Open Interest จริงๆแล้วมีลักษณะเป็นกลุ่มของข้อมูลมากกว่าดัชนี

ในความเป็นจริงแล้ว สัญญา future เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับผู้ซื้อและผู้ขาย นั้นหมายความการเปิดหนึ่งสัญญานั้นจะเป็นตัวแทนของคนสองคน คือคนซื้อและคนขาย

Open Interest จะเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ซื้อและผู้ขายสร้างสัญญาใหม่ขึ้นมา โดยเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อต้องการเปิด long ส่วนผู้ขายต้องการเปิด short

 

ความหมาย

โดยตัวของมันเองแล้ว Open Interest แสดงสภาพคล่องของสัญญาหรือตลาด ถึงอย่างไรก็ตามถ้าเราทำการรวมการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายกับ open interest เข้าด้วยกัน มันจะช่วยบอกการไหลของเงินเข้าและออกจากตลาด

-          ปริมาณการซื้อขายเพิ่มและ open interest เพิ่ม จะเป็นการยืนยันแนวโน้มของตลาดในปัจจุบัน

-          ปริมาณการซื้อขายลดลงและ open interest ลดลง จะเป็นการบ่งบอกถึงสัญญาณการหยุดของแนวโน้มตลาดในปัจจุบัน

 

ตัวอย่าง

กราฟแสดงราคาทองแดงและ open interest (เส้นทึบ) และปริมาณการซื้อขาย (เส้นประ)

 

 

จากกราฟลากเส้นแนวโน้ม A เมื่อทั้ง open interest และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการยืนยันถึงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของราคาซึ่งแสดงในเส้นแนวโน้ม B

เส้นแนวดิ่ง C เป็นจุดที่ open interest และ ปริมาณการซื้อขายเริ่มที่จะ divergence กัน ที่จุดนี้ ปริมาณการซื้อขายยังคงเพิ่มขึ้นในขณะที่ open interest ลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งนี้เป็นการเตือนถึงจุดปลายของแนวโน้มขาขึ้น

บทความก่อนหน้านี้ : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ ON BALANCE VOLUME
บทความต่อไป : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ New Highs-Lows

Share →
Read more:
icon
สร้างเว็บเพื่อแสดงรูปถ่ายด้วย Photoshop

Close