Share →

หลักการ

การแกว่งตัวของราคาเป็นการแสดงผลความแตกต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้นของราคาหุ้น ความแตกต่างของค่าทั้งสองสามารถ แสดงในรูปทศนิยมหรือเปอร์เซ็นต์ Price Oscillator กับ MACD คล้ายกันทุกอย่าง ยกเว้น Price Oscillator สามารถใช้ค่า Moving Average 2 ค่าอะไรก็ได้ที่นักลงทุนเป็นผู้เลือก แต่ MACD มักจะใช้เส้น Moving Average 12 และ 26 วัน และแสดงความแตกต่างในรูปทศนิยม

 

ความหมาย

Moving Average บอกสัญญาณซื้อเมื่อเส้น Moving Average ช่วงเวลาสั้นกว่าตัดลงต่ำกว่าเส้น Moving Average ช่วงเวลายาวกว่า Price Oscillator แสดงวงจรของสัญญาณและสัญญาณแสดงผลกำไร

 

ตัวอย่าง

กราฟของหุ้น Kellogg และค่า Price Oscillator แบบ 10วัน/30 วัน ในตัวอย่างนี้ เราใช้ Price Oscillator แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเปอร์เซ็นต์

สัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อค่า Price Oscillator มีค่ามากกว่าศูนย์และสัญญาณขายเกิดขึ้นเมื่อดัชนีมีค่าต่ำกว่าศูนย์ เนื่องจากว่า Price Oscillator เป็นดัชนีประเภท trend-following ซึ่งมันจะช่วยให้คุณไม่ตกรถ

 

การคำนวณ

เมื่อค่า Price Oscillator แสดงถึงความแตกต่างระหว่าง moving average โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นลบด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว

บทความก่อนหน้านี้ : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ PRICE AND VOLUME TREND
บทความต่อไป : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ PRICE RATE-OF-CHANGE

Share →
Read more:
technical analysis หุ้น
เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ QUADRANT LINES

Close