Share →

หลักการ

ปริมาณการซื้อขายคือจำนวนของหุ้นหรือสัญญาที่มีการซื้อขายในช่วงเวลาหนึ่งๆ (ตัวอย่างเช่น ชั่วโมง, วัน, สัปดาห์, เดือน, เป็นต้น) การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากในการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค ปริมาณการซื้อขายจะเป็นตัวช่วยในการบอกถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวของราคา

 ความหมาย

ปริมาณการซื้อขายน้อยเป็นสภาวะที่บ่งบอกถึงการที่ไม่สามารถตัดสินใจของนักลงทุนโดยปกติจะเป็นอยู่ในสภาวะที่ไม่แนวโน้ม (ตัวอย่างเช่นราคาเคลื่อนไหวในกรอบของ sideway) และปริมาณการซื้อขายที่น้อยนั้นบ่อยครั้งจะเกิดขึ้นในช่วงที่ไม่สามารถตัดสินใจทำอะไรได้ในช่วงใกล้จุดต่ำสุดของตลาด

ปริมาณการซื้อขายสูงเป็นสภาวะที่บ่งบอกถึงสภาวะช่วงบนของตลาดเมื่อคนส่วนใหญ๋เห็นว่าราคาควรจะสูงขึ้นไปอีก ปริมาณการซื้อขายที่มากยังมักจะเป็นตัวบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ (ตัวอย่าง เมื่อราคา break out ช่วงราคาเดิม) หรือก่อนสภาวะต่ำสุดของตลาด ปริมาณการซื้อขายมากจะเพิ่มขึ้นในช่วงเกิดภาวะแตกตื่นขาย

ปริมาณการซื้อขายจะบ่งบอกถึงศักยภาพของการคงอยู่ของแนวโน้ม แนวโน้มขาขึ้นที่ดีควรมีปริมาณการซื้อขายที่มากในขาขึ้นและควรมีปริมาณการซื้อขายที่น้อยลงเมื่อในขาลง (corrective) โดยขาลงที่ดีควรจะมีการซื้อขายที่มากในขาลงและควรมีปริมาณการซื้อขายที่น้อยในขาขึ้น (corrective)

 ตัวอย่าง

กราฟแสดง Merck และปริมาณการซื้อขาย

 

ราคามีจุดสูงสุดที่ช่วงปลายปี 1991 โดยราคาเริ่มลดลงตามเส้นแนวโน้ม A1 โดยมีปริมาณการซื้อขายสูงขึ้นในช่วงเส้นแนวโน้ม A2 การเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายระหว่างที่ราคาลดลงแสดงให้เห็นว่านักลงทุนจำนวนมากตัดสินใจขายหุ้นทิ้งเนื่องจากราคาลดลง จึงทำให้เกิดตลาดขาลง

ราคาในช่วงเส้นแนวโน้ม B1 ปริมาณซื้อขายลดลงอย่างมาก (เส้นแนวโน้ม B2) นี้เป็นการแสดงให้เห็นว่ายังไม่ความปรารถนาที่จะซื้อถึงแม้ว่าราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ตาม ซึ่งนี้ก็ยังเป็นตลาดขาลงอยู่ดี

ด้วยแพทเทริ์นแบบนี้ซึ่งยังคงเป็นขาลงไปตลอดในปี 1992 และ 1993 โดยเมื่อราคาขึ้นปริมาณการซื้อขายจะลดลง และเมื่อไรราคาหุ้นเพิ่มขึ้น ปริมาณการซื้อขายก็จะเพิ่มขึ้น ซึ่งภาพนี้จะเกิดขึ้นแล้วขึ้นอีก ซึ่งทำให้ราคายังคงลงต่อเนื่องไปเรื่อยๆ

 

บทความก่อนหน้านี้ : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ VOLATILITY, CHAIKIN’S
บทความต่อไป : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ VOLUME OSCILLATOR

Share →
0 comments
Read more:
powerpoint
การ present powerpoint ผ่านเว็บไซด์

Close