Share →

บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินโปรแกรมป้องกันไวรัส,โทรจัน และมัลแวร์ ที่ชื่อ ThreatFire เลยด้วยซ้ำ  โปรแกรม ThreatFire นี้จริงๆแล้วเป็นโปรแกรมที่เน้นหนักไปในทางป้องกันเป็นหลัก โปรแกรม ThreatFire นั้นเป็นหนึ่งในโปรแกรมป้องกันไวรัส,โทรจัน และมัลแวร์ฟรีที่เราจำเป็นต้องพูดถึง  ถึงแม้ว่าโปรแกรม ThreatFire นั้นเพิ่งกำเนิดมาเพียงแค่ 2-3 ปีเท่านั้นเองก็ตาม ด้วยโลกอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงขึ้นและมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทำให้ไวรัส, โทรจัน และมัลแวร์ในปัจจุบันมีความฉลาดและเก่งมากขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมาก

ดังนั้นมันถึงเวลาที่แล้วที่พวกเราทุกคนต้องป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ของคุณจากการรุกรานของพวก ไวรัส,โทรจัน และมัลแวร์ ด้วยการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และโปรแกรม ThreatFire  ก็เป็นหนึ่งในคำตอบที่ดีที่จะใช้มาเป็นเครื่องมือในการป้องกันไว้รัส, โทรจัน และมัลแวร์เป็นอย่างมาก

โปรแกรม Threat Fire คืออะไร

โดยทั่วไปแล้วโปรแกรมป้องกันไวรัส,โทรจันและมัลแวร์นั้น จะรู้จักผู้รุกรานไม่ว่าจะเป็นไวรัส, โทรจัน และมัลแวร์ โดยใช้ข้อมูลที่เราทำการดาวน์โหลดเพื่ออัพเดทให้โปรแกรมป้องกันไวรัส,โทรจันและมัลแวร์  มีโปรแกรมป้องกันไวรัส,โทรจันและมัลแวร์จำนวนมากที่ไม่สามารถป้องกัน zero-day attack (การโจมตีโดยอาศัยช่องโหว่ของโปรแกรมในคอมพิวเตอร์) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของไวรัสซึ่งยากต่อการป้องกันเป็นอย่างมาก แต่โปรแกรม Threat Fire ใช้หลักการในตรวจจับจากพฤติกรรมหรือรูปแบบของสิ่งแปลกปลอมในระบบคอมพิวเตอร์ที่น่าสงสัยแทน ทำให้สามารถตรวจจับไวรัส, โทรจัน และมัลแวร์ในรูปแบบต่างๆ ได้มากกว่า

ดังนั้น ThreatFire จึงเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ป้องกันระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมของโปรแกรมต่างๆแทน โดยโปรแกรม ThreatFire จะสามารถป้องกัน spyware, adware,  key loggers, virus, worms, Trojans, root kits, buffer overflow และ มัลแวร์อื่นๆ

มีโปรแกรมป้องกันไวรัส,โทรจัน และมัลแวร์ ในรูปแบบนี้เหมือนกันอย่างเช่น AVG Identity Protection ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เสียเงิน และโปรแกรมป้องกันไวรัส,โทรจัน และมัลแวร์ Avast 5 ได้เพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์พฤติกรรมโปรแกรมลงในระบบเพื่อที่จะสร้างระบบการป้องกันแบบเรียวไทม์ขึ้น โดยที่โปรแกรม Avast 5 ก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมป้องกันไวรัส,โทรจัน และมัลแวร์ฟรีด้วยเช่นกัน

อะไรที่โปรแกรม TheatFire ไม่ได้เป็น

ข้อจำกัดของ Threatfire

โปรแกรม ThreatFire ไม่ใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส,โทรจัน และมัลแวร์ ที่ทำงานเพียงลำพัง แต่มันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของระบบป้องกันของคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบป้องกันไวรัส, Firewall และ ระบบป้องกัน spyware โปรแกรม ThreatFire เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการป้องกัน แต่ไม่มีความสามารถในการฆ่าไวรัส, โทรจัน และมัลแวร์ที่คอมพิวเตอร์ติดไปแล้ว ในกรณีที่ไวรัสยังไม่ทำงาน โปรแกรม ThreatFire จะไม่สามารถตรวจจับได้เลย โดยโปรแกรม ThreatFire จะสามารถตรวจจับไวรัสที่มีการทำงานแล้วเท่านั้น

ThreatFire ผู้ทำงานอยู่ด้านหลัง

โปรแกรม ThreatFire (เวอร์ชั่น 4.7.0) มีขนาดไฟล์ที่เล็กมากเพียงแค่ 8.59 MB เท่านั้น มันไม่มีการติดตั้งที่ยุ่งยากเลย สิ่งแรกที่คุณต้องคำนึงถึงมากๆ ในการติดตั้งโปรแกรมระบบรักษาความปลอดภัยคือการกินหน่วยความจำภายในเครื่อง ซึ่งโปรแกรม ThreatFire เป็นโปรแกรมที่มีขนาดเล็กมากจึงทำให้มีการกินหน่วยความจำภายในเครื่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

คุณไม่จำเป็นต้องทำการปรับแต่งอะไรทั้งสิ้นกับโปรแกรม ThreatFire โดยโปรแกรม ThreatFire นั้นจะทำงานเงียบอยู่ด้านหลัง และทำหน้าที่ควรตรวจสอบและป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์อาจจะทำการปรับแต่งระบบในส่วนของ Advance Rule Setting ซึ่งวิธีการปรับแต่งก็แสนจะง่ายดายโดยทำงานผ่านระบบวิซาร์ด

การปรับแต่งเพิ่มเติมประกอบด้วยตัวเลื่อนเพื่อปรับความไวต่อการคุกคาม โดยค่าเริ่มต้นของระบบนั้นก็ดีมากพออยู่แล้วด้วย

ด้วยโปรแกรม ThreatFire เป็นโปรแกรมที่มีหน้าที่ป้องกันเป็นหลัก จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำการสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ถ้าคุณอยากที่จะให้มันสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณก็สามารถทำด้วยด้วยสองทางเลือกคือ intelli-scan (ซึ่งเป็นสแกนแบบเร็ว) และ Full scan ซึ่งเป็นการสแกนแบบเต็มรูปแบบ

ในส่วนของ Threat Control Center  เป็นส่วนที่คุณสามารถจัดการอนุญาตสำหรับบางการดำเนินการ คุณสามารถอนุญาตให้ทำการรัน หรือห้ามรัน โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งได้ โดยโปรแกรมนี้จะทำการเก็บข้อมูลในทุกการทำงานตลอดเวลา

 

โปรแกรม Threatfire นั้นเป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสฟรี โดยสามารถทำงานร่วมกับ Windows 7 (32bit และ 64 bit), Windows Vista (32bit และ 64 bit), Windows XP SP1, SP2 หรือ SP3 (Home, Pro & Media Center Editions), Windows 2003, หรือ Windows 2008.

คุณสามารถโหลดโปรแกรมนี้ได้จาก http://www.threatfire.com/download/

 

Share →
0 comments
Read more:
powerpoint
จัดเต็มด้วยเสียงและวีดีโอใน Powerpoint

Close