Share →

จริงๆแล้ว Presentation ส่วนใหญ่จะมีแค่ไฟล์ที่เป็นแบบ electronic เท่านั้น ซึ่งคุณสามารถสร้าง ใช้งาน หรือบันทึกไฟล์ Presentation บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ และในบางที คุณอาจต้องการย้าย Presentation จากคอมพิวเตอร์ ไปยัง Notebook เพื่อให้ง่ายต่อการพรีเซนต์งานด้วยตัวคุณเอง

เมื่อคุณจำเป็นต้องใช้ Hardcopy คุณสามารถตั้งค่าการปริ้นท์งานโดยปรับออปชั่นต่างๆ ใน Presentation ได้ ซึ่งในตัวอย่างด้านล่างนี้ คุณสามารถปรับแต่ง PowerPoint ในการปรินท์ background เพื่อที่คุณจะได้รักษาการทำงานขณะที่กำลังปรินท์งานได้ รวมทั้งยังสามารถปริ้นท์ TrueType fonts ให้เหมือนกับ graphic ซึ่งการปรินท์งานนี้จะทำงานได้เร็วขึ้นเมื่อเครื่อง    ปรินท์ของคุณ support กับรูปแบบที่ใช้อยู่ อีกทั้ง คุณยังสามารถปริ้นท์รูปภาพที่คุณใส่เข้ามาได้ โดยตั้งค่าความละเอียดในเครื่องปริ้นท์ เพื่อปรับมุมมองของภาพให้กับสไลด์ของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าเครื่องปริ้นท์ Presentation ของคุณที่คุณใช้บ่อยๆ ได้ ซึ่งการตั้งค่าเหล่านี้ จะมีทั้งสิ่งที่คุณต้องการจะพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็น การตั้งค่าเกี่ยวกับสีสันต่างๆ หรือสีเทาแบบ grayscale หรือสีขาวดำ รวมถึงตั้งค่าสไลด์ที่คุณต้องการจะซ่อน และ ตั้งค่าปรับสเกลสไลด์ให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษ และกรอบของสไลด์ เป็นตัน

คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนค่าความละเอียดของหน้าจอสำหรับการ present เพิ่มเติมได้ รวมถึงการลบ placeholder ออกไปจาก Powerpoint 

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้การปรับแต่ง Powerpoint ในแบบของคุณ เพื่อการทำงานที่ง่ายกว่า และดีกว่า 

1. ให้คุณคลิกปุ่ม Office

2. เลือก PowerPoint Options

กล่องข้อความ PowerPoint Options จะปรากฏขึ้น

3. คลิก Advanced

4. ให้คุณเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในหัวข้อ Prefer

คุณสามารถคลิกเครื่องหมายถูก เพื่อใช้งานหรือยกเลิก Print in background

คุณสามารถคลิกเครื่องหมายถูก เพื่อใช้งานหรือยกเลิก Print TrueType fonts as graphics

คุณสามารถคลิกเครื่องหมายถูก เพื่อใช้งานหรือยกเลิก Print inserted objects at printer resolution

คุณสามารถคลิกเครื่องหมายถูก เพื่อใช้งานหรือยกเลิก Print quality ที่มีจำนวนมาก

คุณสามารถคลิกเครื่องหมายถูก เพื่อใช้งานหรือยกเลิก Align transparent graphics at printer resolution

5. ให้คุณใช้รายการใน When printing this document เพื่อเลือกเปิดไฟล์ presentation ที่คุณต้องการตั้งค่าการปรินท์แบบเจาะจง

6. เลือกออปชั่น Use the following print settings (เปลี่ยนเป็น) จากนั้นตัวเลือกที่ซ่อนอยู่ จะสามารถให้คุณเลือกใช้งานได้

7. ให้คุณเลือกตัวเลือกการตั้งค่าสำหรับปรินท์ presentation (เปลี่ยนเป็น)

8. คลิก OK

กล่องข้อความจะปิดลง และโปรแกรม PowerPoint จะตั้งค่าใหม่ตามที่คุณกำหนดไว้

ลองทำดู

ถ้าคุณพบว่า การพิมพ์งาน Presentation นั้นช้าลง คุณสามารถลองทำตาม 2 สิ่งนี้ สิ่งแรกคือ ให้คุณเปิดใช้งาน Print ใน background option เพื่อลดการทำงานของคอมพิวเตอร์ จากนั้นให้คุณปิดการใช้รูปแบบ โดยการคลิกเอาเครื่องหมายถูกในกล่องออก และสิ่งที่สองคือ ให้คุณใส่ภาพกราฟฟิกที่มีความละเอียดต่ำ แต่มีวัตถุที่ใส่อยู่ใน Print ที่เครื่องพิมพ์มีความละเอียด เพื่อใช้ตรวจสอบการใช้งานที่ช้าลงของเครื่องพิมพ์ เพราะจะต้องเพิ่มความละเอียดของภาพกราฟฟิก

ข้อควรรู้

ถ้าคุณใช้สีพื้นหลัง ลวดลาย หรือรูปภาพลงในสไลด์ของคุณ พื้นหลังนั้นจะแสดงให้เห็นขอบของแต่ละสไลด์ที่มีลักษณะขาดตอนและทำให้ดูไม่เป็นธรรมชาติ ซึ่งปัญหาเหล่านี้คุณสามารถแก้ไขได้ โดยการคลิกเครื่องหมายถูกในกล่อง Frame slides จากนั้น โปรแกรม PowerPoint จะสร้างกรอบให้กับสไลด์ของคุณ โดยมีลักษณะเป็นกรอบบางๆ อยู่รอบๆขอบของแต่ละสไลด์ สิ่งนี้เองจะช่วยให้พื้นหลังของสไลด์เมื่อเวลาคุณปรินท์ออกมา ดูไม่ขาดตอนและดูน่าสนใจมากขึ้น

บทความก่อนหน้านี้: ปรับแก้ค่าในส่วน Editing ของ Powerpoint ในแบบมืออาชีพ 

บทความถัดไป: การปรับแต่งค่าในส่วนของ Autoformat ใน Powerpoint 

Share →
0 comments